Kommunikáció    
Kutatási megoldások
/
Stratégiák és akciók
/
Kommunikáció
Kommunikáció

Az ügyfélkapcsolatok ápolására, a potenciális ügyfelek elérésére és meggyőzésére a marketingkommunikációs eszközök legváltozatosabb formái terjedtek el. A hagyományos vállalati brosúrák és termékismertetők szerepét a honlap és a rendszeresen megjelenő nyomtatott vagy elektronikus hírlevelek veszik át. A B2B piactéren a hagyományos reklámeszközök is háttérbe szorulnak, az üzleti döntéshozók befolyásolásában a szaksajtóban megjelenő publikációk, konferenciaszervezés, események szponzorálása, közéleti szereplés és társadalmi szerepvállalás jelentősége értékelődött fel.

 • Mennyire ismert a vállalat és termékeinek, szolgáltatásainak köre a versenytársakhoz képest?
 • Hogyan változott a vállalat megítélése az utóbbi egy év során? Kik körében alakult kedvezően? Hol a legszükségesebb javítani?
 • Mely marketingkommunikációs eszközök befolyásolják leginkább az ügyfelek véleményét? Hogyan érdemes a marketingbüdzsét felosztani?
 • Milyen információs csatornákon keresztül tájékozódnak a döntéshozók? Milyen sajtótermékeket fogyasztanak? Hol érdemes megjelenni?
 • A tervezett reklámkampány megfelel-e az ügyfelek ízlésvilágának? Illik a vállalathoz? Átmegy a reklám üzenete? Emlékezni fognak rá néhány hét múlva is?

  A marketingkommunikáció hatását mérő kutatási megoldások célja lehet az ügyfelekre gyakorolt összhatás vizsgálata csakúgy, mint konkrét marketingakciók hatékonyságának mérése vagy finomhangolása [a belső vállalati kommunikáció hatékonyságának elemzésével a munkatársi elégedettség-vizsgálatok keretében foglakozunk].

  Ismertség- és image-vizsgálat

  A hirdetések által elméletileg elért célközönség nagysága vagy a médiafigyeléssel előállított sajtómegjelenések száma a vállalati marketingkommunikáció csupán mennyiségi jellemzőinek kifejezésére alkalmas. A célcsoportra gyakorolt hatásukat a jelenlegi és potenciális ügyfelek gondolatvilágára, attitűdjére csak primer piackutatással ismerhetjük meg. Az ismertség- és imázsvizsgálat lehetőséget ad a versenytársak marketingtevékenységével való összevetésre, illetve rendszeresség esetén az időbeni összehasonlításra. E kutatások elkészítésére jellemzően kvantitatív piackutatási eszközöket használunk.

  Kampánytervezést támogató megoldások

  A marketingkampányok és médiatervek körültekintő tervezéséhez elengedhetetlen a célcsoport információforrásainak, tájékozódási szokásainak, nyomtatott és elektronikus médiahasználatának és olvasottságának ismerete.

  E célból készül megvásárolható tanulmányunk, az Informatikai és Üzleti Döntéshozói Médiakutatás, amely a marketingkommunikáció és a média tervezéséhez nyújt elengedhetetlen alapinformációkat. A tanulmány magában foglalja a legnagyobb IT-vállalatok marketingtevékenységének vizsgálatát is, ideértve a szponzorációk, a konferencia- és rendezvénymeghívások, valamint a nyomtatott és elektronikus hírlevelek hatékonyságának elemzését is.

   
  Reklámkoncepció- és -hatás-vizsgálatok

  A marketingkommunikáció legismertebb elemét jelentő reklámok működési mechanizmusainak tanulmányozásával, hatásuk elemzésével többféle tudományterület [lásd pszichológia, szociológia etc.] is behatóan foglalkozik. A piackutatásban alkalmazott eszközök célja a vállalati kommunikációs célkitűzések teljesülésének támogatása, illetve ezek megvalósulásának ellenőrzése.

  A reklámkoncepció-teszt még nem végleges ötletek fogadtatásának vizsgálatakor segíti a változatok közötti választást, amely akár tervezési, akár véglegesítési fázisban is alkalmazható. Jellemző formája a fókuszcsoportos beszélgetés.

  Az előteszt célja a kampány fogadtatásának felmérése és hatásának ellenőrzése a tervezett reklám versenykörnyezetbe [pl. tesztújság, filmblokk] való illesztésével. Az utóteszt a cég/termék ismertségében, a célcsoport attitűdjében bekövetkezett változásokat képes kimutatni, azonban feltétele az azonos módszerrel készített kampány előtti felmérés. Mindkét típusú vizsgálat kvantitatív kutatások formájában kivitelezhető.

  A folyamatos reklámemlékezet-vizsgálat a kampány alatt és után ellenőrzi a médiatervben foglalt célcsoport tényleges elérését, összehasonlítja a versenytársak reklámtevékenységével, a médiaköltések figyelembe vételével segít optimalizálni a média- és reklámeszköz-mixet. A kutatás tipikus példája a nagymintás kvantitatív felméréseknek, amelyek alacsony hibahatáruk miatt képesek kimutatni a vizsgált időszakok közötti eltéréseket.

    • Kapcsolódó cikkek
  Termékfejlesztés
  A termékfejlesztés alapvető célja a hozzáférhető piaci kínálatnál versenyképesebb ár-érték arányú, illetve egyedi értékkel rendelkező termék vagy szolgáltatás létrehozása. A költséges bevezetés előtt, amikor a fejlesztés további irányvonalai még befolyásolhatóak és a termék végső tulajdonságai paraméterezhetőek, a potenciális ügyfelektől érkező visszajelzések különösen segíthetik a termékfejlesztők munkáját, és ezen keresztül döntően befolyásolhatják a termék piaci sikerességet.
  Árazás
  Értékesítés
  EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
  Kód:
  BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.