Heti elemzéseink - ICT2004-2005    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2004-2005
br_it-b_2004_38.pdf [187.20 Kb]
Lakossági számítógép-használat

2004. október 8. 15:39
A számítógép jelentősen megkönnyíti az emberek életét - vallja a magyarok közel háromnegyede, azonban csak minden harmadik honfitársunk tanult az informatikáról.

A Magyar Infokommunikációs jelentés lakossági kutatásainak egyik alapvető tematikai egységét képezik a számítógép alkalmazásához kötődő elemzések. A konkrét PC-használati szokások és az erre vonatkozó jövőbeli tervek mellett a kutatók évről évre felmérik a lakosság informatikai felkészültségét és attitűdjeit, s az eredmények képet rajzolnak az információs társadalom jelenlegi helyzetéről és várható alakulásáról.

Elismert pozitívumok

A mintegy 8,5 millió, 15 éves vagy idősebb magyar lakosok többsége alapvetően pozitívan viszonyul a számítógéphez, elismerve annak jelentőségét és hasznát. A kutatásban meginterjúvolt mintegy 1600 válaszadó 70 százaléka osztja azt a véleményt, hogy a PC jelentősen megkönnyíti az emberek életét; ezt támasztja alá az egyetértést jelző 5 fokú skálán adott 4,1 pontos átlag is. A számítógép előnyeit, hasznait leginkább az internetezők értékelik, a körükben mért 4,6-es átlagpontszám ugyanis jelentős mértékben magasabb, mint a csak PC-t használók, illetve a számítógépet nem használók által adott értékek (3,9) - mutattak rá a BellResearch kutatói.

Azzal az állítással, hogy az internetezők a mindennapi élet számos területén előnyben vannak a világhálót nem használókkal szemben, már csak a lakosság fele (49 százaléka) ért egyet.

Képzési formák

Az "informatikai írástudás" általánossá válása, a számítástechnikai ismeretek széles körű elterjesztése az információs társadalom kialakulásának egyik kulcskérdése. A 15 év feletti hazai lakosság közel kétharmada, mintegy 5,3 millió ember még sem intézményi formában, sem autodidakta módon nem tanult számítógépekről, számítástechnikáról. Többségük a PC-t nem használók táborába tartozik; e körben 86 százalék a képzetlenek aránya, s a közeljövőben nem várható áttörés.

A számítógépet használók körében a tudás megszerzése során az oktatási intézményeknek kiemelkedő szerep jut, a "tanultak" több mint fele (57 százaléka) iskolában, kötelező tantárgy keretében is elsajátított ismereteket, s tízből egy felhasználó valamilyen fakultatív iskolai foglalkozáson is részt vett. A második helyen az önképzés áll (29 százalék), emellett fontosak a baráti, ismerősi kapcsolatok, illetve a munkahelyi képzés is, e forrásokból a válaszadók negyede merített ismereteket.

Akik otthonosan mozognak

A PC-használók legnagyobb hányada az irodai alkalmazások területén ismeri ki magát. Ezek között a dokumentumok készítése áll az első helyen (83 százalék), amit a táblázatkezelés követ - ehhez a felhasználók kétharmada ért -, s nagyjából minden második válaszadó tud internetes levelezőprogramot kezelni. Prezentációkkal, valamint adatbázisokkal és ezek kezelőprogramjainak használatával már csak a felhasználók egyharmada boldogul. A grafikai és multimédiás, illetve az ügyviteli-pénzügyi szoftverek ismerete csak a hazai számítógép-használók egyharmadára jellemző.


A cikk az IT-Business infokommunikációs hetilap 2004/38. számában jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain az 57 oldalas Számítástechnikai felkészültség és PC-használat modul tartalmát, és a lakossági szegmens informatikai piaci elemzéseiből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített cikksorozat második évfolyama. Ezúttal a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és az aktuális kiadás újdonságait mutatjuk be.
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Intézményi internetkapcsolatok
Intézményi adat-hang integráció
Intézményi távközlési eszközök
Intézményi mobilkommunikáció
Mobiltelefónia az intézményeknél
Vezetékes intézményi telefónia
Intézményi adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi IT-fejlesztések
Intézményi alkalmazások
Intézményi hálózatok
Intézményi PC-k
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági internethasználat
Otthoni internet
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
Otthoni informatika
Lakossági számítógép-használat
Távközlési eszközök
Távközlési költségvetés
Mobilalkalmazások a vállalatoknál
Adatkommunikáció
Cégeink a weben
Internet-ellátottság
IT-fejlesztések és -költségvetés
Vállalati IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható eszközök
Asztali számítógépek
Így készül a Jelentés
Intézményi IT-biztonság
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Internet az intézményeknél
Távközlési eszközök és szolgáltatások
Mobil távközlés közintézményekben
Vezetékes telefónia
Adatkommunikációs kapcsolatok
IT-szolgáltatások az intézményi szférában
Fejlesztések a közszférában
Intézményi alkalmazások
Hálózatok az intézményeknél
PC-k az intézményi szférában
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági Internet-használat
Internet-hozzáférés a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
IT-eszközök a háztartásokban
Számítógép a háztartásokban
Alközpontok - digitális dominancia
Távközlési költségvetés
Vállalati mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció és telephelyek
Honlapok a cégeknél
Internet-kapcsolatok - felzárkózóban
IT-költségvetés - íratlan tervek
Javul az informatikai biztonság
Outsourcing; ki, mit, miért helyez ki?
Üzleti alkalmazások; alkalmazzák-e?
Vállalati kiszolgálók: kevésnél sok
Hordozható számítógépek
Jelentés a végekről - Asztali számítógépek az üzleti szférában
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.