Gyakori kérdések    
Válaszadóinknak
/
Gyakori kérdések
A kutatási eredmények reprezentativitása

2005. május 30. 07:41
E havi kérdésünk, amelyet egy pénzügyi szektorban tevékenykedő középvállalat informatikai vezetője intézett hozzánk, a következő: "Tanulmányaikban többször hivatkoznak arra, hogy a különböző penetrációs mutatók hogyan alakulnak az összes hazai vállalat körében. Minden vállalatra kiterjed az adatfelvétel, vagy valamilyen egyéb módon történik ezeknek a mutatóknak a meghatározása?"

A kérdést a BellResearch statisztikai-adatfeldolgozási osztályvezetője válaszolja meg.

A hazai vállalatok teljes körű felkeresése a szervezetek nagy számossága miatt nem lehetséges, azonban különböző mintakialakítási eljárások segítségével megfelelő pontossággal leképezhető az üzleti szféra is. A Magyar Infokommunikációs Jelentés adatfelvétele során például ún. diszproporcionálisan rétegzett véletlen mintavételi eljárást alkalmazunk. Mivel a vállalati alapsokaság főbb ismérvek szerinti összetételét ismerjük, körültekintő módon kialakíthatunk egy olyan - kisebb - mintát, amely jól reprezentálja a teljes hazai vállalati kört.

A rétegezett kiválasztás első lépésében a vizsgált alapsokaságot [esetünkben a legalább 1 főt foglalkoztató hazai üzleti szervezeteket] a főbb cégdemográfiai tulajdonságok szerint [alkalmazottak száma, régió, ágazat] egynemű csoportokra osztjuk, majd a következő lépésben a csoportokon belül egyszerű véletlen kiválasztást hajtanak végre. Ily módon az elemek kiadják a kívánt minta nagyságát, és az összetétel a csoportképző ismérvek szerint azonos lesz az alapsokaságéval.

Diszproporcionális [nem arányos] rétegzés esetén eltérő arányszám szerint választjuk ki az egyes elemeket a sokaságból azért, hogy a relatíve kis csoportok [például az 1000 fő feletti nagyvállalatok] is megfelelő méretű, kisebb hibájú részmintával kerüljenek leképezésre; e tervezett "aránytalanságot" az elemzés során természetesen korrigáljuk, hogy a teljes mintában az alapsokaságival egyező arányban szerepeljen az adott csoport.

A mintavétel véletlenszerűségéből származó kisebb torzulásokat, hibákat a kutatás feldolgozási fázisában matematikai-statisztikai eljárással ellenőrizzük, és többdimenziós súlyoázssal állítjuk vissza az alapsokaság jellemzőinek megfelelően. Ezzel a szofisztikált mintakialakítási és feldolgozási metodikával a kutatás eredményei megfelelően reprezentálják az alapsokaságot: a Magyar Infokommunikációs Jelentés üzleti adatfelvételénél a hazai vállalati szférát az alkalmazottak száma, a regionális elhelyezkedés és a tevékenységi ágazat szerint.

 További anyagok
Válaszadói adatok változása
E havi kérdéseink, melyeket több válaszadónk is feltett kollégáinknak: ''Cégünk nemrég más címre költözött, milyen módon tudjuk ezt Önök felé jelezni? Az informatikai döntéshozónk, aki eddig a hírleveleket kapta, már nem dolgozik a cégnél, kaphatnánk más címre ezentúl a hírlevelet?''
Önkéntesség és anonimitás
Kérdőíves felmérések és mélyinterjús kutatások
Az interjúk hossza
Árbevétel-adatok és e-mail cím - hogyan, mire használják?
Gyakori kérdések
Nagy-, közép-, kis- és mikrovállalatok
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.