Heti elemzéseink - ICT2004-2005    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2004-2005
br_it-b_2005_41.pdf [447.75 Kb]
Lakossági számítógép-használat

2005. október 18. 15:36
A számítógép és az internet elfogadottsága és megítélése jellemzően pozitív, a PC-használat elterjedtsége leginkább a fiatalok körében növekedett.

A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben éves rendszerességgel elemzi az információs társadalom eszköz- és tudásoldali feltételeit. A felmérés keretein belül az elemzők vizsgálják a lakosság számítástechnikai ismeretszintjét és felkészültségét, valamint a hozzáférők PC-használati szokásait, illetve a távolmaradók körében érvényesülő visszatartó tényezőket.

Digitális tudás

Az informatikai tájékozottság első "lépcsőfokát" a terület alapfogalmainak ismerete jelenti. Az átfogó és reprezentatív kutatás eredményei szerint a 8,5 milliós, legalább 15 éves magyarországi lakosságban 89 százalékra tehető azok hányada, akik tudnak az internetről, túlnyomó többségük [85 százalékuk] azt is tudja, mit jelent a világháló. Több más alapfogalom [például e-mail, szoftver, vírus] ismertsége szintén viszonylag magas [60 százalék feletti], míg például a hálózati tűzfalakról a válaszadók 45 százaléka hallott, a Linux ismertsége pedig 37 százalékra tehető. Általánosan igaz, hogy a fogalmakat ismerők legnagyobb része tisztában van azok jelentésével is.

A számítógéppel és az internettel kapcsolatos véleményeket a kutatók skálás kérdésekkel mérték fel. Az 1591 válaszadó mintegy kétharmada úgy véli, hogy a számítógép jelentős mértékben megkönynyíti az emberek életét, míg az "ellentábort" a megkérdezettek mindössze 7 százaléka alkotja. Az arányok jól jelzik az alapvetően pozitív elfogadottságot és elismertséget csakúgy, mint az internet esetében: a válaszadók fele nagyrészt vagy teljes mértékben egyetért azzal, hogy a világhálót használók az élet számos területén előnyben vannak a nem internetezőkkel szemben - az ellenvéleményt itt is csak 9 százalék képviseli.

Iskolapadban

Az informatikával és az internettel kapcsolatos lakossági képzések terén nem változott számottevő mértékben a helyzet az elmúlt évben. A számítógépről a legalább 15 éves korosztály 63 százaléka semmilyen formában - sem iskolában, sem pedig tanfolyamon vagy autodidakta módon - nem tanult még. Az az érintetteknek több mint a fele [55 százaléka] sajátított el számítástechnikai ismereteket kötelező tantárgy keretében, emellett 14 százalék szakkörben vagy egyéb fakultatív órán.

A lakossági részvétel aránya az internettel kapcsolatos tudásszerzésben alacsonyabb: a válaszadók mindössze 24 százaléka részesült valamilyen képzésben vagy tanult saját szorgalomból; ezen a téren is az iskolai keretek között folyó oktatás az elsődleges - mutatnak rá a BellResearch elemzői.

Személyi számítógépet a 15 év feletti hazai lakosság 39 százaléka, közel 3,4 millió fő használ, a tavalyi adatokkal összevetve ez 4 százalékos emelkedést jelent. A 24 év alatti korosztályban a legelterjedtebb, 85 százalékos a használat, és ebben a körben mérhető a legnagyobb, közel 10 százalékos penetrációnövekedés is. Örvendetes, hogy az elmúlt egy évben a 25-34 és a 35-44 évesek körében is 50 százalék fölé emelkedett a PC-használati arány, a 60 év felettieknek viszont csak 4 százaléka számítógépezik.


A cikk az IT-Business infokommunikációs hetilap 2005/41. számában jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a 63 oldalas Számítástechnikai felkészültség és PC-használat modul tartalmát, és a lakossági szegmens informatikai piaci elemzéseiből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!


 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített cikksorozat második évfolyama. Ezúttal a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és az aktuális kiadás újdonságait mutatjuk be.
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Intézményi internetkapcsolatok
Intézményi adat-hang integráció
Intézményi távközlési eszközök
Intézményi mobilkommunikáció
Mobiltelefónia az intézményeknél
Vezetékes intézményi telefónia
Intézményi adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi IT-fejlesztések
Intézményi alkalmazások
Intézményi hálózatok
Intézményi PC-k
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági internethasználat
Otthoni internet
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
Otthoni informatika
Távközlési eszközök
Távközlési költségvetés
Mobilalkalmazások a vállalatoknál
Adatkommunikáció
Cégeink a weben
Internet-ellátottság
IT-fejlesztések és -költségvetés
Vállalati IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható eszközök
Asztali számítógépek
Így készül a Jelentés
Intézményi IT-biztonság
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Internet az intézményeknél
Távközlési eszközök és szolgáltatások
Mobil távközlés közintézményekben
Vezetékes telefónia
Adatkommunikációs kapcsolatok
IT-szolgáltatások az intézményi szférában
Fejlesztések a közszférában
Intézményi alkalmazások
Hálózatok az intézményeknél
PC-k az intézményi szférában
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági Internet-használat
Internet-hozzáférés a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
IT-eszközök a háztartásokban
Lakossági számítógép-használat
Számítógép a háztartásokban
Alközpontok - digitális dominancia
Távközlési költségvetés
Vállalati mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció és telephelyek
Honlapok a cégeknél
Internet-kapcsolatok - felzárkózóban
IT-költségvetés - íratlan tervek
Javul az informatikai biztonság
Outsourcing; ki, mit, miért helyez ki?
Üzleti alkalmazások; alkalmazzák-e?
Vállalati kiszolgálók: kevésnél sok
Hordozható számítógépek
Jelentés a végekről - Asztali számítógépek az üzleti szférában
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.