Heti elemzéseink - ICT2004-2005    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2004-2005
br_it-b_2005_46.pdf [484.84 Kb]
Lakossági internethasználat

2005. november 23. 10:57
Meghaladja a kétmilliót a 15 év feletti internethasználók száma, a 15-24 éves korosztály közel kétharmada netezik; a visszatartó tényezők között az első helyen az igény hiánya áll.

A számítógépet használó mintegy 3,4 millió, 15 éves vagy idősebb hazai lakos közel kétharmada, 64 százaléka szokott kisebb-nagyobb rendszerességgel internetezni - olvashatjuk a BellResearch által éves rendszerességgel elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentés idei elemzéseiben. Ez a kicsivel több mint 2,1 millió netező a teljes alapsokaság egynegyedét jelenti, a vizsgált korosztályban az internethasználati penetrációs mutató 25 százalékra tehető.

A Jelentés 2004-es ellátottsági számaival összehasonlítva az idei érték 4 százalékos növekedést mutat; ez egyfelől a számítógép-használók táborának gyarapodásából adódik, és ezen a körön belül is emelkedett a netezők aránya - világítanak rá a kutatók.

Arányos növekedés

Az adatokból kirajzolódik, hogy a lakossági internethasználati hányados a településmérettel egyenesen arányos. A legjobb a Budapesten élők ellátottsága, ahol százból már 43-an interneteznek, és itt a legnagyobb az egy év alatt tapasztalt növekedés is [összehasonlításként: ez az érték egy évvel ezelőtt 34 százalék volt]. A mutató a kisebb települések felé haladva drasztikus mértékben esik, a községekben már csak a vizsgált korosztályba tartozók 15 százaléka internetezik, igaz, az elmúlt évihez képest itt is 5 százalékos növekedést lehetett tapasztalni.

Előnyös régiók

Földrajzi bontásban elemezve az internethasználatot láthatjuk, hogy a központi régió jókora előnyre tett szert a többi országrészhez képest, és ez nem csupán a fővárosnak köszönhető: Pest megyében szintén magas, 33 százalékos a mutató értéke.

A többi régió lemaradása számottevő, a legkedvezőtlenebb - a múlt évbelihez hasonlóan - Délnyugat-Magyarország helyzete, ahol száz lakosból csupán tizenöt használja a világhálót.

A Jelentés korcsoportok szerinti elemzésének tanúsága szerint az intenethasználatban a 15-24 évesek járnak az élen, a legfiatalabb vizsgált korosztályba tartozóknak a 2004-ben mért 55 százalékhoz képest idén már 63 százaléka látogatja rendszeresen az internetet. A világháló használati aránya az életkor emelkedésével csökken: a 25-34 évesek körében az érték 30 százalékra tehető, és a 35-44 éveseknél is az országos átlag felett van, azonban a 45-59 éves korúaknak csak 16 százaléka netezik.

Igény kérdése

A kutatás adatai szerint a netet a 15 év feletti hazai számítógép-használók több mint egyharmada, nagyjából 1,2 millió honfitársunk nem használja. Körükben a világhálótól távol tartó okok között a leggyakoribb az igény hiánya, amit a válaszadók 27 százaléka említett; ezzel szemben a magas költségeket csak minden tizedik esetben jelölték meg. A megkérdezetteknek több mint háromnegyede annak ellenére nem internetezik, hogy valahol - otthonában, munkahelyén, iskolában, ismerősénél vagy nyilvános helyen - lehetősége lenne a világháló használatára.


A cikk az IT-Business infokommunikációs hetilap 2005/46. számában jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a 85 oldalas A lakosság internethasználati szokásai modul tartalmát, és a lakossági szegmens internetpiaci elemzéseiből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített cikksorozat második évfolyama. Ezúttal a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és az aktuális kiadás újdonságait mutatjuk be.
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Intézményi internetkapcsolatok
Intézményi adat-hang integráció
Intézményi távközlési eszközök
Intézményi mobilkommunikáció
Mobiltelefónia az intézményeknél
Vezetékes intézményi telefónia
Intézményi adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi IT-fejlesztések
Intézményi alkalmazások
Intézményi hálózatok
Intézményi PC-k
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Otthoni internet
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
Otthoni informatika
Lakossági számítógép-használat
Távközlési eszközök
Távközlési költségvetés
Mobilalkalmazások a vállalatoknál
Adatkommunikáció
Cégeink a weben
Internet-ellátottság
IT-fejlesztések és -költségvetés
Vállalati IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható eszközök
Asztali számítógépek
Így készül a Jelentés
Intézményi IT-biztonság
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Internet az intézményeknél
Távközlési eszközök és szolgáltatások
Mobil távközlés közintézményekben
Vezetékes telefónia
Adatkommunikációs kapcsolatok
IT-szolgáltatások az intézményi szférában
Fejlesztések a közszférában
Intézményi alkalmazások
Hálózatok az intézményeknél
PC-k az intézményi szférában
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági Internet-használat
Internet-hozzáférés a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
IT-eszközök a háztartásokban
Lakossági számítógép-használat
Számítógép a háztartásokban
Alközpontok - digitális dominancia
Távközlési költségvetés
Vállalati mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció és telephelyek
Honlapok a cégeknél
Internet-kapcsolatok - felzárkózóban
IT-költségvetés - íratlan tervek
Javul az informatikai biztonság
Outsourcing; ki, mit, miért helyez ki?
Üzleti alkalmazások; alkalmazzák-e?
Vállalati kiszolgálók: kevésnél sok
Hordozható számítógépek
Jelentés a végekről - Asztali számítógépek az üzleti szférában
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.