Gyakori kérdések    
Válaszadóinknak
/
Gyakori kérdések
Kérdőíves felmérések és mélyinterjús kutatások

2005. december 16. 12:15
E havi kérdésünk, amellyel egy informatikai szolgáltatásokkal foglalkozó középvállalat döntéshozója keresett meg minket, a következő: ''Az elmúlt években számos alkalommal vettem már részt különböző kutatásaikban. Legtöbbször kérdőív kérdéseire válaszoltam, más esetben pedig saját szavaimmal, hosszabban és részletesen fejthettem ki a véleményemet. Mitől függ, hogy melyik módszert használják?''

A kérdést Gál Tamás, a BellResearch kutatási igazgatója válaszolja meg.

 A kvantitatív módszerek közé tartozó klasszikus kérdőíves megkérdezéssel nagy mintán, számszerűsíthető, statisztikai módszerekkel feldolgozható eredményekkel szolgáló adatfelvételt végezhetünk. A kérdőíves felmérés során a felkeresett célszemélyek telefonon vagy személyes találkozás keretében válaszolnak a rögzített kérdéssorból álló kérdőívre, többségében előre megadott válaszlehetőségek alapján, ritkábban saját szavaikkal, pár szóban vagy mondatban - utóbbi esetben a válaszokat a feldolgozás során kategorizáljuk és számszerűsítjük.

A minta kialakítása pontos terv alapján történik; megbízható, reprezentatív összetétel esetén - erről májusi cikkünkben írtunk - a piacra, a célcsoportra vonatkozóan általánosan érvényes megállapításokat, következtetéseket tehetünk, és precíz becsléseket készíthetünk. A kvantitatív módszerekkel jellemzően a tények felmérésére van lehetőség, az okok megismerésére kevésbé.

Ezzel szemben a mélyinterjúk - és a többi kvalitatív módszer - segítségével a célszemélyek mélyebb véleményét, sajátos szemléletét ismerhetjük meg egy bizonyos témában. A mélyinterjúk viszonylag kis mintán, személyesen - ún. "face-to-face" módon -, a célszeméllyel előre egyeztetett időpontban készülnek. Az adatfelvétel többnyire nem egy szigorúan kötött, előre megadott válaszlehetőségeket is tartalmazó kérdőív mentén halad, hanem az interjúalanyhoz és a specifikumokhoz rugalmasan idomuló kérdésvázlat mentén. Ezzel a módszerrel megismerhetjük a "száraz" tények mögött álló okokat és motivációkat, viszont kelőképp nagy és reprezentatív minta hiányában az eredmények csak korlátozottan vetíthetőek ki a vizsgált sokaság egészére.

Azt, hogy melyik módszert választjuk, a kutatás célja, a megoldandó probléma, a megválaszolandó kérdések határozzák meg. Sok esetben a metodikák kiegészítik egymást, illetve a kvantitatív, számszerűsítő felmérést kvalitatív, feltáró kutatási fázissal alapozzuk meg.

 További anyagok
Válaszadói adatok változása
E havi kérdéseink, melyeket több válaszadónk is feltett kollégáinknak: ''Cégünk nemrég más címre költözött, milyen módon tudjuk ezt Önök felé jelezni? Az informatikai döntéshozónk, aki eddig a hírleveleket kapta, már nem dolgozik a cégnél, kaphatnánk más címre ezentúl a hírlevelet?''
Önkéntesség és anonimitás
Az interjúk hossza
Árbevétel-adatok és e-mail cím - hogyan, mire használják?
A kutatási eredmények reprezentativitása
Gyakori kérdések
Nagy-, közép-, kis- és mikrovállalatok
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.