Heti elemzéseink - ICT2004-2005    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2004-2005
br_it-b_2005_49.pdf [495.37 Kb]
Intézményi PC-k

2005. december 13. 12:11
Az elmúlt egy évben a költségvetési forrásokból finanszírozott intézményi kör PC-parkja nem nőtt számottevő mértékben, a mobileszközök elterjedtsége szintén alig emelkedett.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2005-ös kutatási eredményeiből összeállított cikksorozatunk következő szakaszában - az üzleti és a lakossági szegmens elemzését lezárva - a hazai intézményi szféra informatikai, telekommunikációs és internetes fejlettségéről, a részpiacok trendjeiről adunk képet.

Vezetők nyilatkoztak

A BellResearch átfogó felmérésében a költségvetési kör helyzetéről és terveiről az intézmények informatikai-távközlési kérdésekben legfelső szinten illetékes vezetői, döntéshozói nyilatkoztak.

Az intézményi szféra négy fő ágát [központi költségvetési, önkormányzati, oktatási és egészségügyi intézmények] reprezentáló kutatásban idén összesen 1010 darab szervezetnél készült - a tematika komplexitására való tekintettel személyes - kérdőíves interjú. Az adatfelvétel júniusban zajlott, a kutatási eredmények tehát az első félév végi állapotokat tükrözik.

Eltérő gépigény

A magyarországi, költségvetési forrásból gazdálkodó kört 16 260 önálló intézmény alkotja. A szervezetek körében a személyi számítógépek penetrációja évek óta teljesnek tekinthető; ellentétben az üzleti körrel, ahol a mikrovállalatok ellátottsága még mindig hiányosságokat mutat, itt gyakorlatilag mindenhol található legalább egy darab asztali vagy hordozható PC.

Az adatok tanúsága szerint a költségvetési intézményeknél jellemzően [58 százalékuknál] 5-49 darab személyi számítógép üzemel. Az egyes főágak "gépigénye" némileg eltér egymástól: a jellemzően nagy alkalmazotti létszámmal dolgozó, központi költségvetési forrásokból finanszírozott szervezetek több mint felénél 50 vagy több PC-t találunk, ugyanakkor az oktatási intézmények 60 százalékánál a 20 darabot sem éri el az eszközpark nagysága.

Az egy szervezetre jutó PC-k átlagos száma az elmúlt 12 hónapban nem változott számottevő mértékben: magasan az élen a központi finanszírozású intézmények állnak 220 darabot megközelítő gépparkkal, az oktatásban és az egészségügyben a sokasági átlagnak [38 darab] megfelelő a szám, míg az önkormányzati forrásokból gazdálkodó intézményekre átlagosan csak 22 darab számítógép jut.

Kevés mozgás

Az intézményi szféra mobilitása a PC-s infrastruktúrát tekintve csak igen csekély mértékben nőtt az elmúlt egyéves periódusban. Százból 36 szervezet rendelkezik legalább egy darab laptoppal, a személyi számítógépek állománya túlnyomórészt [95 százalékban] asztali PC-kből áll. A legjobban ellátottnak a központi költségvetés intézményei tekinthetők [91 százaléknál üzemel ilyen eszköz], és a laptopok aránya is csak ebben a szegmensben közelíti meg az installált bázis egytizedét. Kéziszámítógépek [palmtopok, PDA-k] a hazai közintézmények mindössze 3-4 százalékánál találhatók. A penetrációs mutató csak a központi költségvetésből finanszírozott szegmensben éri el a 25 százalékot, a többi intézményi főágban elvétve található kéziszámítógép.

Zárszó

A rovat idei utolsó cikkének végén ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Magyar Infokommunikációs Jelentés és egyéb kutatásaink válaszadóinak a felmérésekben való egész éves részvételért.


A cikk az IT-Business infokommunikációs hetilap 2005/49. számában jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain az 137 oldalas Hardver alapinfrastruktúra modul tartalmát, és az intézményi szegmens IT-piaci elemzéseiből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített cikksorozat második évfolyama. Ezúttal a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és az aktuális kiadás újdonságait mutatjuk be.
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Intézményi internetkapcsolatok
Intézményi adat-hang integráció
Intézményi távközlési eszközök
Intézményi mobilkommunikáció
Mobiltelefónia az intézményeknél
Vezetékes intézményi telefónia
Intézményi adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi IT-fejlesztések
Intézményi alkalmazások
Intézményi hálózatok
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági internethasználat
Otthoni internet
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
Otthoni informatika
Lakossági számítógép-használat
Távközlési eszközök
Távközlési költségvetés
Mobilalkalmazások a vállalatoknál
Adatkommunikáció
Cégeink a weben
Internet-ellátottság
IT-fejlesztések és -költségvetés
Vállalati IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható eszközök
Asztali számítógépek
Így készül a Jelentés
Intézményi IT-biztonság
Intézményi honlapok
Intézményi honlap-ellátottság
Internet az intézményeknél
Távközlési eszközök és szolgáltatások
Mobil távközlés közintézményekben
Vezetékes telefónia
Adatkommunikációs kapcsolatok
IT-szolgáltatások az intézményi szférában
Fejlesztések a közszférában
Intézményi alkalmazások
Hálózatok az intézményeknél
PC-k az intézményi szférában
Eszközök és tartalmak
Internetezési szokások
Lakossági Internet-használat
Internet-hozzáférés a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefon a háztartásokban
IT-eszközök a háztartásokban
Lakossági számítógép-használat
Számítógép a háztartásokban
Alközpontok - digitális dominancia
Távközlési költségvetés
Vállalati mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció és telephelyek
Honlapok a cégeknél
Internet-kapcsolatok - felzárkózóban
IT-költségvetés - íratlan tervek
Javul az informatikai biztonság
Outsourcing; ki, mit, miért helyez ki?
Üzleti alkalmazások; alkalmazzák-e?
Vállalati kiszolgálók: kevésnél sok
Hordozható számítógépek
Jelentés a végekről - Asztali számítógépek az üzleti szférában
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.