Heti elemzéseink - ICT2006    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2006
br_it-b_2006_41.pdf [110.16 Kb]
Számítógép a háztartásokban

2006. október 12. 10:46
Ötből két hazai háztartásban található személyi számítógép. A legfőbb visszatartó tényező az igény és a hozzáértés hiánya, valamint a kedvezőtlen jövedelmi helyzet.

A BellResearch idén hatodik éve készíti el a Magyar Infokommunikációs Jelentést, amely teljes körképet ad a hazai telekommunikációs, informatikai és internetes piacról. A 2006-os kiadás közelmúltban megjelent, PC a háztartásokban című, lakossági részpiaci moduljában a kutatók a számítógép-ellátottság trendjeit, a piaci folyamatok mozgatórugóit és az otthoni PC-k hardveres-szoftveres felszereltségét elemzik.

Mobilizálódó lakossági piac

Az első félév végi adatfelvétel eredményei szerint a hazai háztartások 40 százaléka rendelkezik személyi számítógéppel, és ez az egy évvel korábban mért értékhez képest csupán kismértékű, alig néhány százalékpontos növekedést jelent.

A lakossági piacot továbbra is az asztali gépek dominálják [a háztartások több mint kilenctizedében csak ilyen van], azonban a hordozható eszközök dinamikusan terjednek, a laptoppal ellátott otthonok száma közel másfélszerese a tavaly mértnek.

Kinek van PC-je?

A BellResearch kutatói részletesen feltérképezték, milyen szocio-demográfiai jellemzők valószínűsítik az otthoni PC meglétét. A penetrációs mutató szignifikánsan magasabb az átlagnál a fővárosban, a legalább háromfős, illetve a gyermekkel rendelkező háztartások körében. Ezek mellett a jövedelemnek is meghatározó szerep jut, hiszen a havonta legalább 150 ezer forintból gazdálkodók kétharmada tart otthon PC-t, míg a kevésbé tehetőseknél ez az arány jóval alacsonyabb, a 100-125 ezres kategóriában például már csak 27 százalék. Az ellátottságot a háztartásfő iskolai végzettsége is befolyásolja: a legalább érettségivel rendelkezők az átlagosnál nagyobb arányban birtokolnak személyi számítógépet, a diplomások háromötödéről mondható ez el.

Előny a központi régiónál

A földrajzi bontás eredményei azt tükrözik, hogy a központi régió továbbra is számottevő előnnyel bír: Budapesten a penetrációs mutató 49 százalék, a vidéki országrészekben azonban szinte sehol sem haladja meg a 40 százalékot; Délkelet-Magyarország lemaradása a legnagyobb, itt csak minden harmadik háztartásnál találunk PC-t.

Miért nem, ha nem?

A BellResearch elemzői azt is vizsgálták, hogy a számítógéppel nem rendelkező háztartások milyen okból nem szereztek be eddig ilyen eszközt. Elsődleges visszatartó tényezőnek az igény hiánya bizonyult: öt megkérdezettből négy ezzel [is] magyarázta távolmaradását, csaknem háromötödük pedig ezt jelölte meg legfontosabb tényezőként. Emellett - a meginterjúvolt háztartásfők indokai alapján - a hozzáértés hiánya és a kedvezőtlen jövedelmi viszonyok akadályozzák leginkább a PC-beszerzést.

Számítógép vásárlását a következő egy évben a jelenleg PC nélküli háztartások csupán huszadrésze tervezi, további 9 százalék pedig elképzelhetőnek tartja, hogy meghatározott feltételek teljesülése esetén beszerezne ilyen eszközt - az érintettek 57 százaléka akkor, ha a számítógép olcsóbb lenne. Nagymértékben övelné a vásárlási hajlandóságot a háztartások jövedelmi helyzetének javulása, az aktív kormányzati szerepvállalás, valamint a háztartástagok igényeinek megváltozása is.


A cikk az IT-Business infokommunikációs hetilap 2006/41. számában jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a 102 oldalas PC a háztartásokban modul tartalmát, és a lakossági szegmens IT-piaci elemzéseiből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2006-os évfolyamának eredményeiből összeállított cikksorozatunk végére érve a kulisszák mögé nézünk: a piaci adatok után magát a kutatást mutatjuk be.
Intézményi internet
Intézményi adat-hang integráció
Távközlési eszközök az intézményeknél
Intézményi mobilmegoldások
Mobiltelefónia az intézményeknél
Intézményi vezetékes telefónia
Adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi alkalmazások
Intézményi hálózatok
Desktopok és laptopok a közszférában
Eszköz- és tartalomhasználat
Lakossági internethasználat
Internet a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefónia a háztartásokban
Informatikai eszközök a háztartásokban
Lakossági számítógép-használat
Távközlési kiadások
Vállalati IP-telefónia
Vállalati vezetékes telefónia
Üzleti mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció
Vállalati honlapok
Üzleti internet-ellátottság
IT-fejlesztések
Üzleti IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható számítógépek
Asztali PC a vállalatoknál
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.