Heti elemzéseink - ICT2006    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2006
Intézményi hálózatok

2007. január 23. 14:18
Kismértékben nőtt a közszférában a helyi hálózatok elterjedtsége és a szerverek száma; a többség számára a WLAN továbbra sem igazán vonzó megoldás.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés adatai szerint 2006 júniusában a hazai költségvetési szektor intézményeinek 91 százaléka használt két vagy több személyi számítógépet. Az öszszes szervezet közel kétharmada, mintegy tíz és félezer intézmény rendelkezett helyi hálózattal, ami kevesebb mint 5 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban mért értéket. Az adatsorok a penetráció lassú növekedését, a relatív telítettségi állapothoz való közeledést jelzik: az olyan szervezetek többségénél, ahol szükség volt a munkaállomások összekapcsolására, már létrehozták a hálózatot, míg a többieknél a közeljövőben nem várható jelentős mértékű fejlődés.

A hálózatépítésben a jellemzően nagyméretű és átlag feletti anyagi lehetőségekkel rendelkező központi költségvetési intézmények járnak az élen, ezek szinte mindegyike létrehozta már a belső hálóját. Az önkormányzati forrásból finanszírozott intézmények háromnegyede hasonlóképpen járt el, míg az oktatási szegmens szervezeteinek 58 százaléka, az egészségügyi intézményeknek pedig 47 százaléka kapcsolja össze gépeit.

A háló magjai

A helyi hálózati infrastruktúra részét képező szerverszámítógéppel a magyarországi költségvetési intézmények mintegy 44 százaléka rendelkezik. A LAN- és kiszolgálópenetráció különbségéből látható, hogy a szerver-kliens architektúra korántsem az egyetlen megoldás a helyi hálózatok építésénél.

Bár a központi költségvetési intézmények 98 százaléka rendelkezik legalább egy kiszolgálógéppel, az önkormányzati, oktatási és egészségügyi szervezeteknél ugyanez az arány jóval alacsonyabb, mindössze 37-45 százalék.

A Jelentés adatai szerint a szerverrel rendelkező intézmények átlagosan 3-4 kiszolgálót működtetnek; a központi költségvetés által finanszírozott intézményekben ennél magasabbra [12], míg a többi szegmensben 2-5 darabra tehető az egy intézményre eső szerverszámítógépek száma. A teljes állományból közel minden harmadik kiszolgáló a központi költségvetési szegmensben működik, noha ez a szegmens az intézmények számarányát tekintve az alapsokaság csupán 4 százalékát képviseli.

Tervek, források

A kutatási eredmények szerint a LAN-penetrációs mutató kis mértékben tovább növekedhet, a jelenleg helyi hálózattal nem rendelkezők mintegy 9 százaléka tervezte a kiépítést a következő félévben. A gyarapodás forrásául elsősorban az önkormányzati, az oktatási és az egészségügyi szegmensek szolgálhatnak, hiszen a helyi hálózatok elterjedtsége a központi költségvetési intézmények körében csaknem teljes.

Ismeretlenségben

A vezetéknélküli hálózati technológiák ismertsége az előző évi kutatási eredményekhez viszonyítva alig nőtt: a WLAN megoldást az intézmények informatikai döntéshozóinak kétötöde továbbra sem ismeri, különösen az egészségügyi és az oktatási körben alacsony a tájékozottság szintje. A technológia alkalmazhatóságáról igencsak megoszlottak a vélemények: csak minden harmadik-negyedik meginterjúvolt vezető szerint lenne intézményük számára hasznos,
a WLAN előnyeit leginkább a viszonylag nagy létszámmal és PC-állománnyal bíró szervezetek értékelték.

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2006-os évfolyamának eredményeiből összeállított cikksorozatunk végére érve a kulisszák mögé nézünk: a piaci adatok után magát a kutatást mutatjuk be.
Intézményi internet
Intézményi adat-hang integráció
Távközlési eszközök az intézményeknél
Intézményi mobilmegoldások
Mobiltelefónia az intézményeknél
Intézményi vezetékes telefónia
Adatkommunikáció
Intézményi IT-szolgáltatások
Intézményi IT-biztonság
Informatikai költségvetés
Intézményi alkalmazások
Desktopok és laptopok a közszférában
Eszköz- és tartalomhasználat
Lakossági internethasználat
Internet a háztartásokban
Lakossági mobiltelefon-használat
Vezetékes telefónia a háztartásokban
Informatikai eszközök a háztartásokban
Lakossági számítógép-használat
Számítógép a háztartásokban
Távközlési kiadások
Vállalati IP-telefónia
Vállalati vezetékes telefónia
Üzleti mobilkommunikációs megoldások
Adatkommunikáció
Vállalati honlapok
Üzleti internet-ellátottság
IT-fejlesztések
Üzleti IT-biztonság
IT-szolgáltatások
Üzleti alkalmazások
Hálózatok és szerverek
Hordozható számítógépek
Asztali PC a vállalatoknál
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.