Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2007_36.pdf [161.40 Kb]
Üzleti és adatkommunikáció

2007. szeptember 11. 10:43
Az adat- és üzleti kommunikációs árbevételek rövid ideig még növelhetők, de a pusztán infrastrukturális szolgáltatások hátrasorolódnak az értékláncban.

A Magyar Infokommunikációs Jelentésben a BellResearch a legalább 10 fős hazai cégek [kis-, közép- és nagyvállalatok] körében mérte fel az adat- és üzleti kommunikációs szolgáltatások igénybe vételét. A friss elemzésben a kutatók részletesen vizsgálják a belföldi és nemzetközi adatátviteli megoldásokat, az ezekre épülő szolgáltatásokat, a megvalósított és a tervezett adatkommunikációs fejlesztéseket [a kizárólag a nyilvános internet-hozzáférésekhez igénybe vett kapcsolatokat a Jelentés külön modulban tárgyalja].

Szükség van garanciára?

A nagyvállalatok körében nélkülözhetetlennek számítanak a garantált sávszélességű, illetve magas rendelkezésre állási mutatókkal jellemezhető technológiák. A kisebb cégek ugyanakkor jóval árérzékenyebbek, és többnyire inkább az olcsóbban hozzáférhető adatátviteli megoldásokat választják, akár a minőség rovására is. Megjegyzendő, hogy sok esetben az alacsonyabb minőség [ami főként a kedvezőtlenebb rendelkezésre állási mutatókban érhető tetten] számukra nem is érzékelhető, mert szükségleteiknek például az xdsl-re épülő adatátvitel vagy akár a kapcsolt vonali hozzáférés is megfelel - mutattak rá a kutatók.

A technológiák szintjén az xdsl növekvő szerepét a kisebb szervezetek körében mért kiemelkedő ellátottsági mutató mellett - az érintett kisvállalatok 45 százaléka erre építi adatkommunikációját - részben az is magyarázza, hogy a nagyvállalatok egy része a dial-up kapcsolatokhoz hasonlóan bérelt vonali vagy vpn-hozzáférése mellett biztonsági okokból, backup-megoldásként fizet ezekre elő.

Figyelnek az árára

A belföldi telephelyek között valamilyen adatkommunikációs kapcsolatot a legalább 10 fős cégek 6 százaléka épített ki, vagy vesz igénybe valamely szolgáltatótól. Nyilván nem véletlen, hogy a nagyvállalatoknál - ahol jóval gyakoribb a multinacionális háttér, és magasabb a telephelyek száma is - ugyanez az arány 43 százalék. Az adatkommunikációs piac legnagyobb szeletét a bérelt vonalra épülő kapcsolatok adják.

Az utóbbi években ugyanakkor egyre erősödik az ip-vpn-re épülő megoldások pozíciója, amelyek főként flexibilitásuknak, az ip-platformfüggetlenségüknek, valamint a kedvező ár-érték arányuknak köszönhetik sikerüket. A telephelyek között a nagyobb cégek jellemzően e két technológiára építve alakítják ki adat-, illetve adat-hang hálózataikat. A megoldás körültekintő bevezetésére lehet következtetni: a cégek alig 8 százalékánál fordult elő, hogy a hangforgalom valaha is túlterhelte az adatátviteli rendszert.

Fokozatos fejlesztés

Évről évre a cégek mindössze néhány - 2007-ben várhatóan 4 - százaléka hajt végre valamilyen [jelentősebb] adatátviteli fejlesztést. A mozgatórugó alapvetően a strukturális jellemzők [a telephelyek és felhasználók számának növekedése], a költségracionalizáció [az adat- és hangkommunikációs kiadások csökkentése], valamint funkcionális tényezők [a vevőkkel és beszállítókkal való kapcsolattartás, a vállalatirányítási rendszerek fejlesztése] változásaiban keresendő.

Természetesen nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy - tartalmi oldalról - a piac átalakulásában komoly szerepe van a konvergenciának, a centralizációnak, a konszolidációnak, valamint a költséghatékonyságra törekvésnek - olvasható a Magyar Infokommunikációs Jelentés részletes elemzéseiben.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu


 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.