Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2007_37.pdf [181.51 Kb]
Vezetékkel vagy anélkül?

2007. szeptember 18. 10:42
A vezetéknélküli technológiákat egyre több hazai vállalat alkalmazza, azonban a döntéshozók az új eszközök szerepét elsősorban a hagyományos megoldások kiegészítésében, semmint helyettesítésében látják.

Az idén már hétéves Magyar Infokommunikációs Jelentésben a BellResearch hagyományosan külön figyelmet szentel a helyi hálózatok hazai alkalmazási sajátosságainak részletes bemutatására, amelyeket a vállalati szegmensre vonatkozóan önálló modul keretében ismertet.

Kihasználatlan előnyök

Evidencia, hogy hatékony, számítógépekkel támogatott csoportmunka nehezen képzelhető el a vállalat gépparkjának hálózatba kapcsolása nélkül. A kutatási eredmények azonban ara utalnak, hogy a számítógépes hálózatok alkalmazása a mai hazai gyakorlatban még korántsem magától értetődő. Az e szempontból vizsgálni érdemes vállalatok - a legalább egy alkalmazottal és egy pc-vel rendelkezők - mintegy kétötöde [39 százaléka] rendelkezik helyi hálózattal. A penetráció jól látható módon a vállalatméret növekedésével emelkedik. Figyelemre méltó, hogy a 10-49 fős kisvállalatok körében épp csak eléri a kétharmados értéket, a teljes, illetve ahhoz közelítő elterjedtség csak a közép- [50-249 fős] és nagyvállalati [250-nél több főt foglalkoztató] szférát jellemzi.

A Jelentésből kiolvasható, hogy a használatban lévő pc-k száma nagymértékben ösztönzi a helyi hálózatok kiépítését. Olybá tűnik, hogy a hazai vállalkozások akkor szánják rá magukat saját számítógépes hálózat kialakítására, ha már a gépeik közti kommunikáció komplexitása a racionalitás kereteit feszegeti. Az 1-9 fős mikrovállalatok esetében ezt a legalább 34, de még inkább az 5-9 pcs géppark jelenti, míg a 10 főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezeteknél jellemzően 10 pc-nél húzódik a "lélektani határ".

Vagyis a magyar vállalatvezetők gyakran nem használják ki a meglévő eszközeik hálózatba szervezéséből fakadó előnyöket, pedig ez akár a 2-3 számítógéppel felszerelt irodák esetén is számottevő mértékű lehet. Elég, ha az ily módon valamennyi munkaállomásról elérhető nyomtatási lehetőségre, az állományok, illetve az internetkapcsolat megosztására gondolunk.

Búcsú a vezetékektől?

Az utóbbi néhány évben mind több szó esik a hagyományos réz alapú kábeleket mellőző, vezetéknélküli hálózatokról. A BellResearch kutatói a Jelentésben - sok egyéb kérdés részletes elemzése mellett - felmérték, milyen szerepet szánnak a 802.11x szabványon alapuló technológiáknak a hazai vállalati döntéshozók, és egyáltalán menynyire ismerik az ezek kínálta lehetőségeket.

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a "vezetékmentes" megoldások egyre ismertebbek a cégek informatikai kérdésekben kompetens vezetőinek körében. Tájékozot-tabbá elsősorban a kis- és középvállalati döntéshozók váltak, a nagyvállalatok felelős vezetői már jellemzően korábban is tisztában voltak a wlantechnológiák mibenlétével.

Egyelőre csak mellékszerepben

A Jelentés tanulsága szerint a vezetéknélküli technológiák a vizsgált szegmensekben komplementer jelleggel használatosak. A wlanok elterjedtsége évről évre növekszik ugyan [ma a 10 főnél többet foglalkoztató szegmensben egytizedes a penetráció értéke], ám nagyban árnyalja a képet a gépek számának öszszevetése: egy darab wlanon kapcsolódó pcre körülbelül 30 hagyományos, vezetékes lanra kötött számítógép jut.

A kutatók ma úgy látják, hogy bár a hazai döntéshozók jellemzően ismerik a vezetéknélküli hozzáférési lehetőségeket, ezeknek inkább látványos mellékszerepet szánnak a céges hálózatokban.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu


 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.