Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2007_38.pdf [174.26 Kb]
Vállalati szerverek

2007. szeptember 25. 10:42
A kiszolgálók alkalmazása a kisebb cégek körében is egyre gyakoribbá válik, de az üzemeltetésben az új konstrukciók egyelőre valamennyi szegmensben lassan terjednek.

A Magyar Infokommunikációs Jelentésben a BellResearch kutatói minden évben átfogó vizsgálatnak vetik alá az üzleti szféra informatikai helyzetét és a piac trendjeit, ezen belül is részletesen elemzik a cégek hálózati infrastruktúráját.

Kiszolgálók egyre több cégnél

Kevesebb mint fél évtizede, 2003-ban a legalább 10 főt foglalkoztató hazai vállalatok mindössze 43 százaléka rendelkezett saját szerverszámítógéppel. Ma már a cégek többségénél [56 százalék] megtalálható legalább egy ilyen eszköz, és ebből következően szerver-kliens hálózat is.

A Jelentés idősoros elemzése arra utal, hogy azok a döntéshozók, akik - felismerve a számítógépek hálózatba kapcsolásából származó előnyöket - helyi hálózat kiépítése mellett döntenek, jellemzően igényt tartanak valamely szerverfunkcióra is.

A peer-to-peer hálózati megoldást preferálókat szinte kizárólag az alsóbb régiókban, a mikro- és kisvállalatok körében találjuk. Az adatok azt mutatják, hogy a 10 fő feletti szegmensben tíz pc-nél húzódik az a határvonal, amelyen túl a vállalati döntéshozók kevéssé gondolják nélkülözhetőnek a dedikált szerver alkalmazását az informatikai infrastruktúra kiépítésében.

Bár számosságában a legtöbb, kiszolgálóval rendelkező vállalatot a mikro- és kisvállalatok reprezentánsai között találjuk, a jelenleg üzemelő mintegy 88 ezer szerverszámítógép csaknem fele az 50 fő feletti cégeknél, a közép- és nagyvállalatoknál üzemel. A szegmensek közti különbségeket jól érzékelteti a tény, miszerint a nagyvállalatok átlagosan 20 szerver felett diszponálnak, addig a kisvállalatok jellemzően legfeljebb 2 eszközt használnak.

A kisebb szegmensek felzárkózását és a bennük rejlő üzleti potenciált mutatja, hogy a tavaly értékesített közel 10 ezer szerver nagyjából egyenlő arányban talált gazdára a nagy-, a közép-, illetve a kisvállalatok körében. Az természetesen semmiképp nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egyes szegmensek jelentős különbségeket mutatnak a beszerzésre fordított összegek tekintetében, 2006-ban például a 10 főnél többet foglalkoztató vállalati szegmensben a szerverszámítógépekre fordított kiadások 70 százalékát a nagyvállalati szféra egymaga abszolválta. Az alsóbb vállalati régiók jelentős számú, de volumenében kevésbé jelentős értékesítési lehetőséggel kecsegtetnek, viszont a számosságuk okán mindenképp figyelmet érdemelnek - összegeznek a kutatók.

Egyelőre saját kézben

A piacon számos szolgáltató kínál megoldást arra, hogy a szerverszámítógépek megfelelő működtetésével járó terhek ne az őket alkalmazó vállalatokra nehezedjenek. A Magyar Infokommunikációs Jelentés adatai azonban arról tanúskodnak, hogy ma a döntéshozók túlnyomó többsége a co-location és hosting-konstrukciók helyett a hagyományos üzemeltetési metódust részesíti előnyben: saját tulajdonú eszközt alkalmaz saját menedzselésben.

Bár a nagyvállalatok érezhetően nyitottabbak az erre specializált szolgáltatók kiemelkedő rendelkezésre állást biztosító konstrukciói iránt, a túlnyomó többség még idegenkedik attól, hogy a gyakran üzletkritikus alkalmazásokat futtató vagy bizalmas adatokat tároló eszközök kikerüljenek a közvetlen látókörükből. Pedig éppen a nélkülözhetetlen alkalmazások és szenzitív adatok megléte indokolhatná az it-biztonsági és üzletmenet-folytonossági szempontból előnyösebb környezetet. A Jelentés részletes elemzései segítenek megvilágítani ezt a paradoxont; az adatokból többek között az is kiolvasható, hogy it-biztonsági stratégiával a 10 főnél többet foglalkoztató vállalatok alig nyolcada rendelkezik, így a szerverek üzemeltetése terén sem anynyira meglepő a biztonsági tudatosság háttérbe szorulása.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu


 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.