Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2007_47.pdf [185.51 Kb]
Informatikai szolgáltatások

2007. november 27. 17:20
Az outsourcing elterjedtsége alacsony a hazai cégek körében, leginkább a nagyvállalatok nyitottak rá. A 10 főnél többet foglalkoztató vállalati szegmens döntéshozóinak tervei stagnálást vetítenek előre, a mikrovállalatok pesszimisták.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatási eredményei szerint az informatikai outsourcing elterjedtsége továbbra is alacsony szintű. A személyi számítógéppel rendelkező, legalább tízfős hazai cégeknek összesen 6 százaléka vett igénybe it-kiszervezést az elmúlt évben, nagyvállalati körben a penetrációs mutató 21 százalékos értéke jelentősen felülmúlja a többi szegmensét. Az 1-9 fős mikrovállalkozásoknál alig 2 százalékos az elterjedtség.

Bár meghatározó alapsokasági arányuknak köszönhetően a mikro- és kisvállalati szegmens szervezetei tették ki az it-outsourcingot alkalmazó cégek túlnyomó többségét [87 százalékát], a szolgáltatás használata iránt relatíve nyitott, így potenciálisnak tekinthető célcsoportot a legalább 50 fős vállalatok jelenthetik a piaci szolgáltatók számára; körükben összességében 10 százalékos az igénybe vétel gyakorisága. Az átfogó felmérés eredményei egyértelműen tükrözik, hogy nagyobb vállalatméret és magasabb pc-szám, több telephely, valamint [legalább részben] külföldi cégtulajdonos esetén szignifikáns mértékben magasabb az it-outsourcing igénybe vételének gyakorisága.

Slágercikkek

Az 50 főnél többet foglalkoztató vállalati körben az egyes outsourcingszolgáltatások közül az alkalmazásmenedzsment, az alkalmazásszolgáltatás, valamint a rendszerinfrastruktúra-kihelyezés bizonyult tavaly a legnépszerűbbnek. A Jelentés többek között a projektek támogatásához felkért szolgáltatók körét is felmérte, ennek eredményeként egy kifejezetten sok szereplőt felvonultató piac képe rajzolódott ki, néhány kiemelkedő céggel.

Az informatikai outsourcing rövid távon várható igénybe vételéről megoszlik a kutatásban meginterjúvolt vállalati itdöntéshozók véleménye: a tervek alapján a 10 fő feletti kör valamennyi szegmensében stagnálás prognosztizálható, míg mikrovállalati körben - amely a cégek számát tekintve domináns súlyt képvisel - inkább pesszimisták a tervek, ami [az igénybe vevők számát tekintve] összességében csökkenést eredményezhet, illetve a nagyobb cégek irányába mutató súlyponteltolódást valószínűsít.

Sorrendiség

A Jelentésben vizsgált további öt informatikai szolgáltatástípus legalább egyikét a teljes alapsokaság 19 százaléka, öszszesen közel 38 ezer cég vette igénybe az elmúlt évben. A
szolgáltatás[oka]t igénybe vevők körében felülreprezentáltak a legalább 10 főt alkalmazó vállalatok. Bár a leggyakrabban alkalmazott megoldások sorrendje eltérő, összességében
az alkalmazásfejlesztés, -tanácsadás, -testreszabás és -karbantartás, illetve a hardverés szoftvertelepítés, -támogatás emelhető ki, 10 százalék körüli penetrációs értékekkel.

A képzeletbeli rangsor ötödik helyén található it-oktatást és -tréninget a hazai cégek jellemzően önmagukban, azaz nem konkrét megoldásokhoz köthetően vették igénybe. Az informatikai tanácsadást, valamint a rendszer- és/vagy hálózatintegrációs szolgáltatást már jóval nagyobb arányban kötötték a megrendelők valamely specifikus területhez, leggyakrabban it-biztonsági, valamint hálózati megoldáshoz, illetve telefonrendszerhez kapcsolódóan.

Az adatfelvétel idején az év további részére vonatkozó tervek - az informatikai outsourcing területéhez hasonlóan - az egyéb informatikai szolgáltatások esetében sem valószínűsítenek növekedést, a döntéshozók elsősorban a kis- és mikrovállalatok körében nyilatkoztak pesszimistán.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu


 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.