Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2007_48.pdf [178.91 Kb]
Informatikai fejlesztések

2007. december 4. 15:37
Részletes, írásos informatikai stratégiája a 10 főnél többet foglalkoztató cégek tizedének van. A mikrovállalatok beruházásaikban az alapvető hardverre fókuszálnak, a nagyobb cégek a hálózatokra és a biztonságra is fordítanak erőforrásokat.

A BellResearch kutatói a Magyar Infokommunikációs Jelentés üzleti piaccal foglalkozó moduljaiban az infrastruktúra felmérése mellett elemzik a cégek informatikai stratégiáját
és döntéshozatalát, valamint a fejlesztéseket is. Az eredmények szerint a ténylegesen működő és legalább egy pc-vel rendelkező hazai társas vállalkozások 42 százaléka, azaz mintegy 82 ezer cég végzett a 2004-2006os időszakban valamilyen, anyagi és emberi erőforrásigényét tekintve jelentősnek mondható informatikai beruházást.

Készségek és irányok

Az it-fejlesztésbe invesztáló cégek aránya magasabb a több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok körében: míg az 1-9 fős mikrocégek 38 százaléka, addig a 250 fő feletti nagyvállalatok 87 százaléka indított ilyen jellegű projektet a vizsgált időszakban. Mégis, a vállalati méretszegmensek alapsokasági számából adódóan a fejlesztést finanszírozó vállalatok háromnegyede, mintegy 62 ezer cég a legkisebb vállalatok köréből került ki, és csupán 1 százalék - alig több mint ezer szervezet - a nagyvállalatok közül.

A fejlesztések elsődleges területeit a munkaállomások nagy volumenű cseréje, ezek szoftverkörnyezetének átalakítása, valamint a helyi hálózat, illetve a céges honlap tartalomkezelésének fejlesztése jelentette, ezek mellett szintén gyakorinak számított az informatikai rendszerek biztonságának növelése is. Az első négy területre a legalább 10 főt foglalkoztató vállalatok közel azonos aránya, 2629 százaléka fordított figyelmet és erőforrásokra. A mikrovállalatoknál az elsődleges fókuszba egyértelműen a hardverkörnyezet átalakítása került: míg ebbe minden ötödik cég invesztált, szoftvercserébe már csak 8 százalékuk.

Stratégia szerint

A 10 fő feletti hazai társas vállalkozásokat tekintve az informatikai beruházási projekteknek csak kis része fakad egy írásos, részletesen kidolgozott informatikai stratégiából,
ilyennel ugyanis mindössze az érintett cégek 10 százaléka rendelkezik. Még a nagyvállalati szegmensben is csak a szervezetek 44 százalékának van dokumentált it-stratégiája, az 50-249 főt foglalkoztató középvállalatok közül pedig minden ötödiknek.

Az it-fejlesztési projektek hátterében a legtöbb vállalatnál - a meginterjúvolt döntéshozók válaszai szerint - a belső hatékonyság növelésének és a versenyképesség megőrzésének szándéka áll, másodikként pedig a költségmegtakarítás szerepel. Az ezeken túl megfogalmazott célok sokszínűek, és vállalatméret alapján is számos eltérést mutatnak.

Döntési szintek

Az it-beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatal szintje is nagymértékben összefügg a vállalatmérettel. A mikrovállalatoknál a döntéseket szinte kizárólag a tulajdonosi kör és a menedzsment hozza - sok esetben ez ugyanazokat a személyeket, illetve személyt jelenti. A döntési folyamat ilyen irányú zártsága a cégméret növekedésével megszűnik; a döntésben leginkább kompetens személyek pozíciója változik, számuk növekszik: a 10-49 fős kisvállalatok esetében a menedzsment nagyobb szerepet kap, mint a tulajdonosi kör, a  középvállalatoknál a felsővezetés mellett az első számú it-vezető, valamint a gazdasági/pénzügyi vezető a leginkább érintett, míg a 250 fő feletti nagyvállalatoknál a kör kiegészül az it-döntést előkészítő szakemberrel is.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.