Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_04.pdf [279.73 Kb]
Informatikai biztonság

2008. január 29. 11:43
A mikrovállalatok egytizede egyáltalán nem védekezik az informatikai veszélyforrások ellen. A cégek a biztonsági feladatokat elsősorban saját erőforrásokra támaszkodva oldják meg.

Bár napjainkban látszólag nagy figyelmet kap az it-fenyegetettség és -biztonság, ez még nem garancia arra, hogy a szükséges erőfeszítések is megtörténnek. A BellResearch által hetedik éve elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb kiadása az üzleti it-biztonság és üzletmenet-folytonosság kérdéskörét is számos aspektusból elemezte, bemutatva a hazai vállalatokra ezen a téren jellemző gyakorlatot.

Alapvető hiány

Az adatok arra mutatnak, hogy a 10 főnél többet foglalkoztató vállalatok körében ma már szinte egyáltalán nem találunk olyan céget, amelyik teljesen figyelmen kívül hagyná az itbiztonsági fenyegetéseket. Az azonban szomorú tény, hogy még mindig számos olyan 1-9 fős mikrovállalkozás működik, amely a legalapvetőbb informatikai biztonsági megoldásokat sem alkalmazza. Ebben a szegmensben a szóban forgó megoldások penetrációja nem éri el a 90 százalékot, így mintegy 22 ezer hazai cég teljes mértékben kiszolgáltatottnak mondható ezen a téren.

A felsőbb vállalati régiók, a legalább 10 főt foglalkoztatók gyakorlatát részletesen szemügyre véve újabb aggasztó jeleket láthatunk. Sajnálatos tény, hogy a cybertér egyre összetettebb és veszélyesebb fenyegetéseivel szemben a vállalatok többsége még ma is csak a legelemibb védelmi eszközöket állítja csatasorba; az összetettebb vagy az it-biztonság kérdése kapcsán magasabb szintű stratégiai szemléletet feltételező eszközök, megoldások jóval alacsonyabb arányban találhatók meg a vállalatoknál.

A legrosszabb konstelláció

A kutatási eredmények arról árulkodnak, hogy a döntéshozók jobbára még mindig csak a vállalaton kívülről várják az it-rendszereket érintő támadásokat, nem számolnak a belső kockázatokkal, illetve a szervezeten belüli támadásokkal. Összességében elmondható, hogy az informatikai biztonsággal kapcsolatos magatartásuk kevéssé tükröz valódi, stratégiai szemléletet. It-biztonsági stratégiával a teljes vállalati kört tekintve csak minden huszadik érintett rendelkezett, az 50-249 fős középvállalatok közül minden negyedikről és a nagyvállalati szférában is csak minden másodikról lehetett ezt elmondani. A különböző speciális vállalati szegmensek közti eltérő jellegzetességekről a Magyar Infokommunikációs Jelentés tartalmaz részletes adatokat.

A fenyegetések kezelése valójában olyan komplex gondolkodásmódot követel, amely egyaránt számol a veszély mértékével, valamint az annak kitett eszközök sérülésével járó kockázatokkal. Azt kell tehát mérlegelni, hogy mi legyen a körülmények elképzelhető legrosszabb együttállása, amely esetén az it-rendszer még megfelelő minőségben képes megfelelni feladatának, azaz, amikor még biztonsággal megőrzi a benne tárolt adatokat, és fenntartja a tőle elvárt funkcionalitás folytonosságát.

Segítség nélkül

A Jelentés adatai azt támasztják alá, hogy az it-biztonsággal kapcsolatos feladatokat elsősorban saját erőforrásokra támaszkodva, a vállalaton belül oldják meg a vizsgált sokaságban. A belső források kizárólagos használata a nagy-, középés kisvállalatok kétharmadát jellemzi. Különbséget inkább a totális kiszervezés mellett döntő vállalkozások esetében láthatunk. A teljes mértékű kiszervezés mellett döntők nagyobb arányban fordulnak elő a mikro- és a kisvállalati körben [12-16 százalék], mint a felsőbb vállalati régiókban [3-8 százalék]. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik a kisebb vállalati szegmensekből hiányzó kompetencia, amelyet így külső forrásból igyekeznek pótolni.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.