Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_05.pdf [163.07 Kb]
Üzleti szféra: távközlés

2008. február 5. 09:52
Az elmúlt időszakban a szolgáltatók fix telefóniából származó bevétele folyamatosan csökkent, újabb és újabb kihívások elé állítva a szereplőket, miközben az üzleti mobilpiac még képes a bővülésre.

A BellResearch által készített Magyar Infokommunikációs Jelentésnek a távközlési szolgáltatások piacát keresleti oldalról vizsgáló szakértői összefoglaló elemzése szerint 2007-ben a legalább egy főt foglalkoztató hazai társas vállalkozások esetében a piac nagysága 260-280 milliárd forint körül alakult. A piac részeként értelmezték a kutatók a fix- és mobiltelefóniához, az internethozzáférések piacához, valamint az adat- és üzleti kommunikációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatos jellegű kiadásokat.

A számosságukat tekintve a cégek többségét adó mikrovállalatok a becsült forgalom 40 százalékát, a kis- és középvállalatok több mint egyharmadát, míg a nagyvállalatok közel egynegyedét generálták - megjegyzendő azonban, hogy a mikrovállalati szegmensben megfigyelhető "soho" jelleg miatt a 10 fő alatti cégek távközlési fogyasztásának egy része nem üzleti típusú előfizetésekhez kapcsolódik.

A kiadások struktúráját tekintve egyértelmű a hangszolgáltatások dominanciája; a teljes piac körülbelül négyötödét adják. A hangszolgáltatásokon belül a mobilkommunikációs hangcélú bevételek először 2004-ben haladták meg a fix telefóniából származót, s azok ma már az előbbi közel harmadával nagyobb volument képviselnek.

Eközben az internet és az adatátvitel közel 10-10 százalékot hasít ki a távközlési szolgáltatások piacából, az előbbi súlya az utóbbi években némileg nőtt, míg az adatátviteli szolgáltatásoké körülbelül azonos maradt.

Másra költik

A távközlési szolgáltatások piacának stagnálásáért - a többi terület moderált növekedése mellett - elsősorban a fix telefónia forintban kifejezett forgalmának csökkenése a felelős - mutatnak rá a BellResearch elemzői. A trend alakulását jól mutatja, hogy a társas vállalkozások 2007-ben mintegy 5-10 milliárd forinttal költöttek kevesebbet fixtelefonszolgáltatásra, mint egy évvel korábban. A vonatkozó szolgáltatói árbevételek erodálódását némileg csökkenti, hogy az ip alapú hangátviteli megoldások egyre markánsabban vannak jelen az üzleti szegmensben.

A fix telefóniára fordított összeg csökkenését ebben az időszakban ellensúlyozta a mobiltávközlési részpiac mintegy 5-10 milliárd forintos növekménye. A mobilpiaci bővülés bázisát elsősorban nem az új belépők jelentették, hanem a zárt felhasználói csoportba szervezett sim-kártyák számának növekedése - a teljes vállalati körön belül főként a nagyobb cégekre volt jellemző, hogy újabb munkatársakat vontak be a vállalati zárt felhasználói csoportba.

A számos üzleti alkalmazás alapját képező adatátviteli szolgáltatások - érthető módon - elsősorban a nagyobb üzleti szervezetek körében meghatározóak.

Adatátviteli költségek

A büdzsé erre fordított hányada a nagyvállalatoknál eléri a fix- és mobiltelefóniára fordított kiadásokét, miközben a mikrovállalatoknál szporadikus igénybevételről beszélhetünk.

A mobiltelefóniára fordított kiadásokat tekintve fordított a helyzet: míg az 1-9 fős cégeknél ez akár a releváns kiadások felét is kiteszi, addig a nagyvállalatoknál ugyanez az arány csupán egyharmados.

A szolgáltatók szempontjából azonban továbbra sem elhanyagolható tényező, hogy az adatátviteli szolgáltatásokat leszámítva továbbra is a mikrovállalati szegmens generálja a legnagyobb forgalmat mind a fix- és mobilhangszolgáltatás, mind pedig az internet-hozzáférési szolgáltatás tekintetében.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.