Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_09.pdf [200.99 Kb]
Jártasság és felkészültség

2008. március 4. 13:31
Bár a lakosság döntő többsége elismeri az infokommunikációs eszközök gyakorlati előnyeit, az ismeretek terjesztésének még tág tere van. A digitális írástudatlanság hosszabb távon is jelentős kockázati tényező lehet.

Szinte elengedhetetlen az infokommunikációs eszközök készségszintű használata az élet számos területén, de legalábbis nehezen kompenzálható előnyökhöz juttatja a digitális írástudás birtokosait az ezen a téren járatlan társaikkal szemben. A kutatási eredmények azonban azt tükrözik, hogy ez a tény korántsem egyértelmű a hazai lakosság számára.

A BellResearch által készített Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi kiadásának 2007 nyarán felvett adatai rámutatnak: a többség elismeri a korszerű technológia gyakorlati előnyeit, ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a vizsgált, 15 évesnél idősebb célcsoport közel egynegyede nem igazán gondolja, hogy a számítógép vagy az internet számottevő mértékben könynyítené használóik életét.

Elvont fogalmak

Bár legtöbben egyetértettek vele, az állítás, miszerint az internet ismerete az átlagember számára is elengedhetetlen, némileg megosztotta a válaszadókat. Hasonlóképpen vélekedtek a megkérdezettek az internet "időrabló" jellegéről, afelől, hogy az más, hasznos, fontos dolgokról vonja el a figyelmet. Korosztályok közötti konfliktusokat érzékeltet, hogy a megkérdezettek 30 százaléka úgy véli, a számítógép és az internet használata nem való az idősebbeknek.

Tény, hogy amíg az érintettek nagy részének csak elvont fogalmai vannak az infokommunikációs eszközök mibenlétéről, azok hasznosságát sem fogják tudni megítélni, értelmezni. A Jelentés adatai szerint számítógépet a 15 évesnél idősebb populáció közel 44 százaléka használ kisebbnagyobb rendszerességgel; az internetezők aránya ennél alacsonyabb, 37 százalékra tehető. A kutatás rámutat, hogy a potenciális felhasználók tudása is hiányos. Az olyan hétköznapi számítástechnikai fogalmakat, mint például a szoftver, a hardver vagy az operációs rendszer, a vizsgált sokaság kétötöde még hallomásból sem ismeri.

A legismertebb informatikai fogalmaknak az internet, az email és a vírus bizonyultak. Említésre méltó tény, hogy az egyes fogalmakat csak hallomásból ismerők és azok jelentésével is tisztában levők csoportja közti különbség az internet fogalma esetében volt a legnagyobb, megközelítette a 15 százalékot.

A BellResearch kutatása rámutatott, hogy mintegy 60 százalékra tehető azok aránya, akik soha semmilyen formában nem vettek részt számítástechnikai képzésben, oktatásban. Ez különösen annak fényében megdöbbentő, hogy a képzésben nem részesültek körében szinte alig akadt olyan válaszadó, akinek lennének ilyen irányú tervei.

A képzetlenség csapdájában

Az általánosan számítástechnikával és az internet használatával (is) foglalkozó képzések hasonló részvételi mutatókkal írhatók le, ami a tematika érthető összefonódására
utal. A világhálót oktató tanfolyamok, képzések, illetve az ilyenekben részt vettek aránya még alulmúlja az általános számítástechnikai képzésekben részesültekét.

A számítástechnikai képzések legelterjedtebb formái az iskolai oktatás, valamint az internet segítségével való, illetve baráti közreműködésre alapozó önképzés. Ez az eredmény
rámutat, hogy különösen a korábban iskolai keretek között, szakirányú oktatásban nem részesülő és ma nem internetező populáció, vagyis az eleve hátrányból indulók felzárkóztatása nehézkes lesz.

Az eszközök használatából fakadó előnyök felismerése feltételezi bizonyos ismeretek meglétét, ami tovább nehezíti a leszakadók dolgát, hosszú távon is csapdát állítva a jelenleg
kedvezőtlen helyzetben lévőknek.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.