Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_10.pdf [172.33 Kb]
Pc-használat: terjedési korlátok

2008. március 11. 14:26
A 15 év feletti hazai lakosság kevesebb mint fele használ számítógépet. Bár az arány jelentősen növekedett az utóbbi években, a jelenleg tartózkodók túlnyomó többsége nem érez késztetést, hogy monitor elé üljön.

A BellResearch nevével fémjelzett Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi, múlt év közepén felvett adatai alapján a 15 év feletti korosztályban jelenleg 44 százalékra tehető azok aránya, akik akár otthonukban, akár más helyszínen kisebb-nagyobb rendszerességgel számítógépet szoktak használni. Bár az utóbbi években számottevő növekedés mutatható ki a felhasználók arányában, a tény, hogy a lakosság többsége sosem szokott monitor elé ülni - megfosztva magát mindazoktól az előnyöktől, amelyeket a számítógép jelentene - mindenképp elgondolkodtató.

Különösen elszomorító, hogy a számítógépet nem használók között népességbeli arányuknál jóval magasabb hányadban találjuk az olyan, egyébként is hátrányos helyzetben levő csoportokat, mint a munkanélküliek, az egyéb inaktívak, az alapfokú végzettséggel rendelkezők, illetve a kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben levő régiókban élők.

Távolságtartók

Korábban a felhasználók táborába való belépést gátló tényezők között az első helyen az anyagi korlátokat volt szokás említeni. Ma már ennél jóval árnyaltabb a kép. Az eszközök beszerzési árának jelentős mérséklődésével a szűkös anyagi lehetőségek korlátozó volta már nem szerepel a pc-használattól távol tartó elsődleges indokok között. Itt érdemel említést, hogy mintegy 750 ezerre tehető azoknak a 15 év felettieknek a száma, akik annak ellenére sem használnak számítógépet, hogy ilyen eszköz az otthonukban is található.

Kétségkívül több tényező játszik szerepet a számítógép használatától elzárkózók távolmaradásában, de az okok között az érdektelenséget és az ismeretek hiányát mindenképpen
a legfontosabbak között kell megemlítenünk. E kettő persze korántsem független egymástól.

A tény, miszerint a számítógépet használók és az eszközök használatától idegenkedők véleménye markánsan eltér a pc jelentette előnyök tekintetében, azt támasztja alá, hogy jelentős különbség húzódik a két tábor "világképe" között. Míg a használók úgy ítélik meg, hogy a tanulás és ismeretszerzés, a munka, valamint a szórakozás terén is komoly segítség számukra a gép, addig a számítógépet nem használók nagy többsége úgy véli, számára nem jelentene valós előnyöket a pc. Nyilvánvaló, hogy az eltérés oka nem pusztán az eszközökben, sokkal inkább a felhasználók gondolkodásmódjában és ismereteiben keresendő.

Ki vált belépőt?

A Jelentés adatai arról árulkodnak, hogy nincs már meszsze az a határ, amely felett a pc használatának további terjedéséhez komoly "evangelizációs" tevékenységre lesz szükség - mutatnak rá a kutatók. Az elzárkózóknak csupán ötöde tartotta legalább feltételesen elképzelhetőnek, hogy számítógépet használjon, a túlnyomó többség ennek lehetőségét is kizárta.

A számítógép használatát elősegítő feltételek között kutakodva a BellResearch szakemberei arra a megállapításra jutottak, hogy további ismeretátadás nélkül aligha lehet tömegeket rávenni arra, hogy belépőt váltsanak az informatika világába. A feltételesen elzárkózókra jellemző, hogy az őket meggyőző hathatós érvek között az anyagi jellegű akadályok feloldását csak húszból egy esetben találjuk meg, míg az olyan külső kényszerítő körülményeket, mint a munkahelyi elvárást, minden másodikban.


Elemzésünk az
IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.