Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_11.pdf [184.36 Kb]
Átrendeződő internetpiac

2008. március 18. 15:59
Napjainkban a lakossági ügyfélkör számít az internetpiac talán legaktívabb szegmensének. Itt továbbra is jelentős az új ügyfelek száma, és folyamatos az átrendeződés a szélessávú megoldások irányába.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés adatai szerint Magyarországon 2004 és 2006 között a lakossági internetszolgáltatás terjedésének üteme a megelőzőekhez képest némileg lelassult. Történt mindez annak ellenére, hogy az internet már egyéni szinten is az információszerzés, illetve a hang- és adatkommunikáció kiemelkedő jelentőségű eszközévé vált, és a kormányzat is igyekezett gyorsítani a háztartások csatlakozásának ütemét.

Az említett időszakban a szolgáltatók számos kísérletet tettek arra, hogy alacsonyabb díjakkal, akciókkal, illetve mind jobb minőségű, nagyobb sávszélességű szolgáltatásokkal
gyűjtsenek újabb előfizetőket. Mindez folyamatosan éleződő versenyhez vezetett, amely számos tekintetben pozitív hatású volt a piacra nézve; például a szolgáltatók egyre inkább figyelmet fordítanak nemcsak új, hanem meglévő előfizetőikre is, aminek eredményeképpen nem kevesen élvezik a megnövelt sávszélességet vagy éppen a teljesen új díjcsomagok egyéb előnyeit.

A teljes háztartási internetpenetráció egyetlen év leforgása alatt 2007-ben mintegy 7 százalékkal, összesen 27 százalékra emelkedett, ami jelentősen meghaladja a megelőző
évek növekedési ütemét - mutatnak rá az elemzők.

Sztrádára mennek

A piaci bővüléssel párhuzamosan lezajlott technológiai migráció nyomán az otthoni internetezéshez használt kapcsolatok többsége ma már szélessávú hozzáférés, míg a betárcsázós
[kapcsolt vonali] megoldások részaránya jelentősen visszaesett. A két leggyakoribb megoldás az adsl és a kábeltelevíziós internet.

A szélessávú internet előretörése persze már évekkel ezelőtt elkezdődött. 2007-re azonban a penetráció kiemelkedően gyorsan emelkedett - egy év alatt mintegy 10 százalékot -, és a teljes háztartási sokaságban elérte a 25 százalékos szintet, ami a 2003-as érték több mint tízszerese. Ezzel ellentétes irányban mozgott a keskenysávú internethozzáférések penetrációja - tavaly további 2 százalékkal csökkent [az utóbbi három év tendenciáját követve]. Míg 2003-ban csupán minden negyedik internet-hozzáféréssel rendelkező háztartás érte el nagysebességű kapcsolaton a világhálót, addig a tavalyi évben már tízből kilenc.

Tekintettel arra, hogy a szélessávú technológia lényegesen jobb minőségű szolgáltatást kínál ma már alig különböző árakon, elterjedtsége várhatóan töretlenül bővül tovább, kiszorítva ezzel a keskenysávú megoldást.

Lemaradó vidék

Az egyes régiókat tekintve a világhálóhoz hozzáférő háztartások aránya még mindig a közép-magyarországi régióban a legmagasabb: a budapesti és a Pest megyei háztartások
mintegy harmada rendelkezik internetkapcsolattal. A valamikor erős fővárosi dominancia viszont ennek ellenére már a múlté: a nagyobb településeken - a megyeszékhelyeken és
a városokban - általában szintén hasonlóan magas a penetrációs mutató értéke. A kisebb települések leszakadásán viszont az elmúlt évben sem sikerült jelentősen enyhíteni: a községekben mindössze a háztartások egyhatod részében érhető el a világháló.

Összességében látható, hogy a lakossági internetpiac jelentős változáson megy keresztül, amit részben az új belépők, részben pedig a technológiaváltás,a keskenyről szélessávra
történő migráció okoz. A jövőben a városokban a 2007-eshez hasonló tendencia prognosztizálható, a kisebb településeken viszont láthatóan szükség lenne egy jól eltalált - kormányzati vagy/és szolgáltatói - akciótervre a további felzárkóztatáshoz.


Elemzésünk az
IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.