Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_12.pdf [190.71 Kb]
Szűkül a digitális szakadék

2008. március 25. 15:09
Dinamikus növekedést mutatott az elmúlt évben a lakossági internethasználat. Bár továbbra is jelentősek a különbségek életkor, településtípus és régiók szerint, a ''digitális olló'' záródni látszik.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi, múlt év közepén végzett lakossági felmérésének adatai szerint a 15 éves vagy idősebb internetezők tábora 3,1 milliósra nőtt, ami az alapsokaságban 37 százalékos használati arányt jelent.

A fővárosban és a megyeszékhelyeken már majdnem minden második lakos él a világháló nyújtotta lehetőségekkel, míg a községekben és a városokban csupán a vizsgált korcsoportba tartozók egyharmadáról mondható el ugyanez. A tendenciák azonban pozitív elmozdulásról tanúskodnak: tavaly az utóbbi körben az internethasználók arányának növekedése közel kétszerese volt a Budapesten és a megyeszékhelyeken tapasztaltnak - emelik ki a BellResearch kutatói.

Az eltérő dinamikájú növekedés csökkentette a szakadékot az idősebbek és a fiatalabbak között is, bár a 60 év felettiek internethasználati aránya továbbra is igen alacsonynak
mondható, mindöszsze 5-6 százalék körüli. Örvendetes tény, hogy az elmúlt időszakban az internetezéssel eltöltött idő is nőtt.

Tömegbázis

Az internetezők döntő többsége, 83 százaléka információszerzésre, tájékozódásra is használja a világhálót. Nagyon magas [74 százalék] a szórakozási, kikapcsolódási célból
szörfölők aránya is, valamint közel ugyanennyien [70 százalék] tanulási, tudásszerzési céllal is böngészik a netet - a világháló számos ponton szervesen épül be az oktatásba.
Az elmúlt években látványosan bővült a kapcsolattartást szolgáló oldalak, alkalmazások [blogok, fórumok, chat- és közösségi oldalak] száma is, mindehhez pedig megfelelő
tömegbázist jelentenek a hazai internetezők - közel háromnegyedük használja a világhálót a családjával, ismerőseivel történő érintkezésre is.

Az e-kormányzati szolgáltatások használatának aránya - a többi területhez képest - még viszonylag alacsonynak számít, az internetező sokaságon belül is csupán 22 százalékra
tehető. A hasznosság megítélése ugyanakkor meglehetősen pozitív, 5-ös skálán a legtöbb lehetőséget 4-es vagy magasabb átlagpontszámmal értékelték az internetező válaszadók.

A leggyakoribb [18 százalék], igénybe vett eszolgáltatásnak az űrlapok, iratminták letöltése számít, emellett minden hetedik használó [14 százalék] indított el a megelőző
egy évben hagyományos ügyintézési folyamatot [például ügyfélfogadási időpont foglalását] az interneten keresztül.

Motivációhiány

A Jelentésben a BellResearch kutatói részletesen vizsgálják az internetezéstől távolmaradók indokait és bevonásuk lehetőségét is. A pc-t igen, de a világhálót nem használók legnagyobb hányada [közel kétötöde] azt nyilatkozta, hogy egyszerűen nincs szüksége az internetre, egynegyedüket nem érdekli, illetve ugyanennyien azért nem használják, mert
nem értenek hozzá. Az elutasításban tehát leginkább az érdeklődés és affinitás általános hiánya dominál - mutatnak rá a kutatók. Természetesen fontosak a külső korlátok
is, ezek közül a leggyakoribb [32 százaléknál] az internet költsége. Minden negyedik válaszadót tart vissza a hozzáférési lehetőségek hiánya - ami részben szintén visszavezethető a költségekre.

Az alacsony motiváció ellenére a csak pc-t használók többsége valamilyen feltétel teljesülése esetén rávehető az internetezésre. Ezek közül a legfontosabb az olcsóbb hozzáférés, illetve az otthoni kapcsolat megléte - ez nagyrészt szintén árkérdés -, illetve sokakat motiválna netezésre, ha az számukra a munkához vagy egyéb tevékenységhez szükségessé válna.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.