Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_15.pdf [191.75 Kb]
Digitális tévézés

2008. április 15. 11:40
Alig növekszik a televízió-szolgáltatás penetrációja, holott a verseny egyre erősödik. A digitális televíziózással többségében ma még csak ismerkednek a hazai háztartások, bár az igény - ha jelenleg alacsony szinten áll is - a jövőt tekintve kézzel tapintható.

A BellResearch éves rendszerességgel készíti el a Magyar Infokommunikációs Jelentést a hazai telekommunikációs, informatikai és internetes piacról. A Jelentés hetedik kiadásában külön fejezet foglalkozik a lakossági tv-, illetve multimédia-szolgáltatásokkal. Ebből kiderül, hogy 2007-ben a 4 millió hazai háztartás 65 százalékában, azaz hozzávetőleg 2,6 millió otthonban vettek igénybe valamilyen fizetős televíziós szolgáltatást. Ez a megelőző évi penetrációs mutatóhoz képest kismértékű, csupán néhány százalékos növekedést jelent.

A viszonylag szerény bővülés elsődleges oka, hogy a szolgáltatók számára egyes [főként alacsonyabb jövedelmű vagy kisebb településen élő] csoportok változatlanul nehezen érhetők el. Ugyanakkor 2006 második felétől a piacon érezhetően beindult a verseny, és ennek egyik kézzelfogható jele, hogy napjainkban már nemcsak Budapesten, hanem a legtöbb megyeszékhelyen is egyre több szolgáltató kínálja különböző technológiájú televíziós szolgáltatását - nemegyszer ugyanazon a platformon, párhuzamos hálózatokon.

Kevesen ismerik

A hazai televíziós szolgáltatási piac meghatározó eseményeként 2006 őszén a T-Online piacra lépett egy Magyarországon még új televíziós szolgáltatással, a dsl alapú iptv-vel. A UPC a legnagyobb kábeltelevízió-szolgáltatóként az elmúlt hetekben jelentette be, hogy elindítja digitális kábeltévé-szolgáltatását. A szolgáltatók digitalizálási törekvéseit nem könnyíti meg az a körülmény, hogy a kutatás 2007-es adatfelvételének eredményei még arról árulkodnak: a hazai lakosság többségének igen hiányosak az ismeretei a digitális televíziózásról.

A háztartási döntéshozóknak a fele hallott a digitális kábeltévéről, többségük tájékozottsága felületes. Az iptv-ről információval rendelkezők aránya az adatfelvétel idején még ennél is alacsonyabb volt: csupán minden ötödik háztartásban hallottak róla, a kérdéskörben pedig alig minden huszadik megkérdezett vallotta magát tájékozottnak.

Bonyolultnak tűnik

A BellResearch kutatói szerint a digitális televíziózás fogadtatása némileg ellentmondásos a lakosság körében. A háztartások nagy hányada, 39 százaléka vonzónak tartja ezt a jeltovábbítási megoldást, miközben hasonlóan jelentősnek mondható az elutasítók 30 százalékos aránya is. A digitális műsorszolgáltatás által elérhetővé tett [vagy elérhetővé tehető] megoldásokkal kapcsolatban az adásmenet befolyásolhatósága [olyan szolgáltatásokkal, mint amilyen a megállítható adás vagy a késleltetett műsorkezdés] és a személyre szabhatóság [csatornaválaszték igény szerinti összeállíthatósága] tetszik/tetszene leginkább a válaszadóknak.

Pozitívumként jelenik meg továbbá a digitális kép- és hangminőség is. Mindemellett határozottan kirajzolódik a negatív árpercepció és némi félelem az igénybevétel  bonyolultságától is: a hazai háztartások többségi véleménye, hogy biztosan nagyon drága [lenne] egy ilyen jellegű szolgáltatás.

Eloszló képzetek

A BellResearch elemzői úgy látják, hogy a digitális televíziózásra újonnan előfizetők számát egy-két éven belül százezres nagyságrendben lehet mérni, mindazokon túl, akik jelenleg is digitális televíziós szolgáltatást vesznek igénybe. Ez egyrészt annak lesz köszönhető, hogy egyes kábeloperátorok kötelezően migráltatni fogják analóg előfizetőiket a digitális szolgáltatásokra. Másrészt annak, hogy a digitális szolgáltatások terjedésével egyre szélesebb körben válnak ismertté azok előnyei, és feltehetően szertefoszlik majd a magas árpercepció képzete is, hiszen az erősödő verseny meg fogja követelni a szolgáltatóktól az egyre alacsonyabb előfizetési díjakat.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.