Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_17.pdf [179.46 Kb]
Pc-k a közszférában

2008. április 29. 12:10
A hazai intézményeknél több mint 600 ezer személyi számítógép üzemel. legalább egy pc-t valamennyi szervezet használ, de a technológiai fejlettséget tekintve jelentős különbségek figyelhetők meg a szegmensek között.

Ma már a személyi számítógépek szinte valamennyi intézményi folyamat támogatásának alapeszközeiként funkcionálhatnak, az eszközellátottság legalábbis már nem áll a szoftveres támogatás útjában. A BellResearch éves rendszerességű kutatássorozata, a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményei szerint 2004 óta teljesnek mondható az intézményi pcpenetráció. Bár az elterjedtségben nem mutatható ki elmozdulás, az állomány összetételére vonatkozó adatok mégis változásokról árulkodnak.

A kevésbé helyhez kötött, így a rugalmasabb munkavégzést támogató hordozható eszközök, amelyekre még számos szervezetben a vezetői kiváltságok megtestesítőjeként tekintenek, minden második intézményben találhatók meg. A közszféra szegmenseit jellemző eltéréseket jól tükrözi a notebookok eltérő penetrációja. Míg a központi költségvetési intézmények mindegyikében megtalálható legalább egy hordozható számítógép, addig a jellemzően hátrányosabb finanszírozási helyzetben levő egészségügyi szféra intézményeinek csak kétötödében, de a sokaság egészére vonatkozó átlagos érték is csupán 55 százalék.

Előny a versenyszféránál

Bár a legutóbbi felmérést megelőző egyéves időszakban csaknem 10 százalékkal növekedett a hordozható számítógépek penetrációja, amennyiben arányukat a teljes installált bázishoz viszonyítjuk, még mindig kevesebb mint egytizedes eredményt kapunk. Ezzel szemben az üzleti szférában, a 10 fő feletti cégek körében a Jelentés ehhez hasonló, 59 százalékos penetráció mellett jóval magasabb, közel kétötödös notebookrészesedést mutat. Ezt úgy interpretálhatjuk, hogy míg a közszférában a hordozható számítógép ritkaságszámba megy [a mintegy 600 ezres installált bázisból csak körülbelül 50 ezer számítógép hordozható eszköz], addig a hazai vállalkozásoknál egyre inkább a hétköznapok része.

Az persze egyelőre megválaszolatlan kérdés marad, hogy a jellemzően helyhez kötött, fix munkaidővel jellemezhető munkakörülményeket kínáló intézményi szegmensben a hordozható gépek kecsegtetneke hasonló előnyökkel, mint a rugalmas munkavégzésre nyitottabb versenyszférában, vagy inkább presztízstényezők, esetleg a rohamosan csökkenő áraik indokolják a választásukat. A presztízshatás jelentős motiváló erejére utal, hogy míg a penetrációt tekintve a központi költségvetés a közszféra összes többi szegmensét messze megelőzi, az installált bázishoz viszonyítva koránt sincs ekkora különbség.

A "legmobilabb" eszközök

Az eszközszintű mobilitás élenjáróiként aposztrofálható kéziszámítógépek [pda-k] és okostelefonok [smartphone-ok] terén hasonló jellegzetességek rajzolódnak ki, mint a notebookoknál, de még markánsabbak a szegmensek közti eltérések. Összességében a közszférában ezek az eszközök unikumnak számítanak, csak az intézmények töredékénél [4 százalék] találhatók meg. Ezzel szemben a központi költségvetésből finanszírozott szegmensben 50 százalék körüli a penetráció, ami a vállalati szféra nagyvállalati szegmensének egyharmados adatánál is jócskán kedvezőbb érték.

A pda-val vagy okostelefonnal rendelkező 600700 intézmény harmada ebből a szegmensből kerül ki, a teljes, 3 ezer körülire tehető állomány kétharmada ezekben az intézményekben található. Noha penetráció tekintetében az intézményi szféra nem marad el a vállalati sokaság mögött, az eszközállomány méretét összehasonlítva az utóbbi toronymagasan vezet 46 ezres adatával.


 

Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.