Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_20.pdf [168.23 Kb]
Szoftverek az intézményeknél

2008. május 20. 11:47
A közszféra szinte valamennyi kliensén a Windows valamelyik verziója fut, szerveroldalon a Microsoft termékei iránti lojalitás a vállalatokénál erőteljesebben jelentkezik.

A BellResearch átfogó, éves rendszerességű kutatása megerősíti, hogy az intézményi szegmens kliensoldali eszközeit - a vállalatokhoz hasonlóan - elsöprő Windows-fölény jellemzi.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi, 2007-es adatfelvétele szerint lényegileg csaknem az összes intézményi pc-n a Microsoft operációs rendszere fut. A konkurens rendszerek nemcsak az installált bázishoz arányosítva birtokolnak igen kis szeletet, a penetrációjuk is rendkívül alacsony.

A vizsgált szervezetek között csupán minden tizedik üzemeltet legalább egy, Linuxot futtató pc-t vagy Mac OSre épülő Apple-gépet.

Pénzszűke és igények

A Jelentés adatai szerint a Linux-disztribúciók - kiegészítő jelleggel - egy-egy kisebb, jól behatárolható szegmensben törnek utat. Ezek között is kiemelkedik a felsőoktatás (itt az intézmények 43 százalékánál van legalább egy linuxos gép), ahol a kísérletező kedv, a pénzszűke és a sokoldalú it-kompetencia egyszerre van jelen.

Az alkalmazott rendszerek palettáján érdekes színfolt az MS-DOS, amely máig nem "kopott ki" teljesen az intézmények szoftverleltárából. Ez arra enged következtetni, hogy a szegmensben még mindig üzemeltetnek újabb platformra nehezen migrálható szoftvereket, illetve olyan gépeket, amelyeken valamennyi alkalmazás megelégszik a DOS-os környezettel.

A költségvetési intézmények az irodai programcsomagok használatát tekintve is nagy hasonlóságot mutatnak a hazai vállalatokkal. Az Infokommunikációs Jelentés adatai alapján kijelenthető, hogy az összes intézménynél használnak szövegszerkesztőt és táblázatkezelőt magában foglaló szoftvercsomagokat.

Az intézmények irodai szoftvereinek elsődleges és szinte kizárólagos szállítója - a kliensoldali operációs rendszerekhez hasonlóan - a Microsoft. A szegmensbeli szervezetek bő kétharmadában az MS Office valamelyik verzióján kívül nem is találunk más irodai alkalmazásegyüttest, a szoftver installált bázison mért részesedése pedig ennél is jóval magasabb. A versenytárs szoftverek között az Open Office termékek pozíciója a legerősebb. A Staroffice gyökerű megoldást a teljes intézményi szféra szervezeteinek egytizedénél találhatjuk meg, de penetrációja szegmensenként eltérő.

Szerveren szabadabban

A Jelentés adatai megerősítik, hogy a szerveroldali operációs rendszereket illetően - bár itt is jelentős a Windows-termékek részesedése - a kliensoldalnál kevésbé beszélhetünk egyoldalú elkötelezettségről.

A Microsoft kiszolgálószoftvereit a saját menedzselésű szerverrel rendelkező intézmények négyötöde használja. Emellett a Linux-disztribúciók elterjedtsége a legmagasabb, közel egyharmados.

A Jelentés adatait elemezve a kutatók érdekes összehasonlítást tettek a vállalatok és az intézmények között. Rámutattak, hogy a költségvetési szféra a szerveroldali operációs rendszerek tekintetében nagyobb elköteleződést mutat a Microsoft termékei iránt. Míg a legalább 10 főt foglalkoztató vállalatok körében kétötödre tehető a kizárólag Microsoft gyártmányú hálózati operációs rendszereket üzemeltető gazdálkodó szervezetek aránya, addig a közszférában ez a mutató közel 60 százalékos.

Ugyanakkor figyelemre méltó az egyes intézményi szegmensek között fennálló különbség is. A központi költségvetés alá tartozó szervezetek körében csak az átlagosnál jóval alacsonyabb, egyharmados a szóban forgó elkötelezettek aránya, míg az oktatási intézmények esetében valamivel magasabb, 69 százalék.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
A közszféra it-biztonsága
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.