Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_21.pdf [173.13 Kb]
A közszféra it-biztonsága

2008. május 27. 12:17
Az informatika védelmére szinte valamennyi intézmény áldoz, ám a stratégiai szemlélet ritkán nyer teret, jellemzően az alkalmazott eszközökre fókuszálnak.

Ahogy az intézményi szférában is egyre több folyamatot gépesítenek, a szervezetek mind jobban függenek informatikai rendszereiktől. Mivel a hatékonyság növelése megfelelő it-támogatás nélkül nehezen képzelhető el, sőt egyre komplexebb rendszerek alkalmazása a jellemző, a döntéshozók egyetlen választása, hogy igyekeznek felkészíteni folyamataikat és rendszereiket az elképzelhető legrosszabbra, de legalábbis az előre látható összes reális fenyegetés kezelésére.

A Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb eredményei rávilágítanak, hogy bár a szervezetek döntő többsége tesz bizonyos erőfeszítéseket a kockázatok csökkentése érdekében, a biztonsági tudatosság terén számos intézmény komoly kihívásokkal küszködik.

A küszöbig jutnak

A Jelentés adatait felszínesen szemlélők azt állapíthatják meg, hogy szinte valamennyi intézmény alkalmaz valamilyen it-biztonsági, illetve üzletmenet-folytonossági megoldást. Az adatok részletesebb elemzése azonban rámutat, hogy a biztonság megteremtése érdekében tett erőfeszítések legtöbbször kimerülnek az antivíru­sszoftverek és a tűzfalmegoldások használatában.

Az olyan, szofisztikáltabb védelmi megoldások, mint a rendszerhasználat és a hozzáférés naplózása vagy a behatolás-érzékelés még az intézmények egyötödében sem terjedtek el. A mintegy 15 ezer szervezet 5 százalékánál azonban a hiányosságok alapvető szintűek. Ennél a körülbelül 750 intézménynél egyetlen számítógépen sem üzemel it-biztonsági megoldás, azaz még egy tűzfalat vagy vírusirtó megoldást sem telepítettek.

Papíron sincs meg

Gyakran hallani olyan külföldi példákat, ahol értékes - akár kormányzati - adatok gigabájtjai kerültek illetéktelen kezekbe mulasztás, szándékos károkozás vagy véletlen hiba következtében. A veszély mértékét nem könnyű becsülni, de léte bizonyosan belátható.

Ennek ellenére az it-biztonságot stratégiai szintre emelő tudatos gondolkodás csak a hazai intézmények kis hányadára jellemző. Erre utal, hogy például katasztrófa-elhárítási terve csak minden tizedik intézménynek van, de informatikai szabályzatot is csak az érintett döntéshozók egyötöde követelt meg, biztonsági auditnak pedig kevesebb mint 3 százalék vetette alá magát. Pedig a szabályozási keretek és a cselekvési tervek pontos és részletes definiálása nélkül nehezebb a számonkérés, nem beszélve arról, hogy nehezebb
előre vetíteni, mi történik, ha bekövetkezik a baj.

A részletes írásos biztonsági stratégia elkészítésének ráadásul előfeltétele az üzleti-intézményi folyamatok és az azokat támogató it-rendszerek kapcsolatainak, összefüggéseinek meghatározása, az üzletileg kritikus pontok beazonosítása, ami már önmagában is számos potenciális problémára deríthet fényt.

Filozófiai hasonlatosság

A magyarországi intézmények és vállalatok jellemzően csak a védelem legalapvetőbb elemeit alkalmazzák, míg a szervezet mélyebb rétegeit is átható stratégiai szemlélet igen ritka. És bár az is igaz, hogy mind az intézmények, mind a gazdálkodó szervezetek jelentősebb reprezentánsai az informatikai biztonság terén is jóval az átlag előtt járnak, az alkalmazott megoldások skálája az ő esetükben is gyakran viszonylag szűk.

Az intézményi szféra szereplőire kevés kivételtől eltekintve jellemző, hogy it-biztonsági tudatosságuk sokkal inkább az alkalmazott eszközök halmazaiban ölt testet, mint hogy a szervezet működésének egészét befolyásoló filozófiában csúcsosodna ki.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.huTovábbi anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-fejlesztései
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.