Heti elemzéseink - ICT2007    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2007
br_itb_2008_23.pdf [196.78 Kb]
A közszféra it-fejlesztései

2008. június 10. 10:18
Az informatikai beruházások fókuszában az infrastrukturális fejlesztések állnak; a központi költségvetés szervezetei - jelentősen meghaladva a közintézményi átlagot - a legaktívabbak ezen a területen.

A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentésben éves rendszerességgel vizsgálja a közszféra elmúlt időszakbeli it-fejlesztéseit. Az eredmények szerint a 15 ezer szervezetnek alig több mint a fele, mintegy 8500 in tézmény végzett jelentősebb anyagi-emberi erőforrást igénylő informatikai beruházást a legutóbb vizsgált 2004-2006-os időszakban.

Az átlagoshoz közelítő aktivitású önkormányzati, egészségügyi és oktatási szegmens közül jelentős mértékben kiemelkedik a központi költségvetés alá tartozó kör, itt a szervezetek 86 százaléka abszolvált jelentős it-projektet.

Lentről nézve

A közszféra informatikai beruházásai és fejlesztései legtöbb esetben az alapvető, kisebb hozzáadott értékű területekre korlátozódnak. Munkaállomásait nagy volumenben az intézmények 34 százaléka cserélte, miközben a számítógépek szoftverkörnyezetét mintegy 3100 szervezet, a sokaság egyötöde frissítette. Mindez azt támasztja alá, hogy a közszféra informatikai kultúrájának fejlettsége általánosan még mindig viszonylag alacsony szintű.

A központi költségvetés szegmense azonban ettől [is] eltérő képet mutat, ezek az intézmények relatíve magas arányban hajtanak végre fejlesztéseket nagyobb hozzáadott értékkel. Többek között az alkalmazásfejlesztés, a belső levelezési rendszer fejlesztése és az irodaautomatizálás kapott körükben az átlagosnál jelentősen nagyobb hangsúlyt.

A közintézményi és az üzleti szektor legalább 10 fős cégeinek it-beruházásait összehasonlítva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két szegmens közel azonos képet mutat. Ahogy a központi költségvetés intézményei kiemelkednek a közszférából, ugyanúgy magasodnak ki a nagyobb vállalatok az üzletiből.

Saját erőből

A megvalósított fejlesztések kapcsán elmondható, hogy a közintézmények körében továbbra is alacsony az eladósodási hajlandóság, illetve kevés a külső forrás. Tavaly az informatikai beruházást megvalósító szervezetek többsége kizárólag vagy nagyobb részben saját forrásból fedezte a fejlesztési projekteket.

Az egyes szegmensek közül az önkormányzati költségvetési intézmények támaszkodtak legnagyobb arányban kizárólag saját büdzséjükre, amíg az - it-fejlesztéseket egyébként viszonylag alacsony gyakorisággal megvalósító - oktatási intézmények az átlagosnál nagyobb arányban vettek igénybe külső forrásokat [is]. Ez utóbbi szervezetek esetében jelentős szerepet játszanak a pályázatokon nyert összegek, az alapítványoktól kapott támogatások, felajánlások.

Büdzsétervek

A kutatás eredményei szerint a közszféra a nem túl nagy it-beruházási aktivitásához képest is viszonylag alacsony tervezési tudatosságot mutat. A mintegy 15 ezer hazai közintézmény közül csupán minden ötödik szervezet készít it-költségvetési tervet. Ezen a területen azonban a közintézmények még így sem maradnak el az üzleti szervezetek mögött, ugyanis a 10-nél több főt foglalkoztató cégek esetében csupán 15 százalékra tehető ez az arány.

Az egyes szegmensek tüzetesebb vizsgálata rávilágít, hogy a központi intézmények a büdzsétervezésben tudatosabbak az átlagnál: 57 százalékuk készít informatikai költségvetést, és a tervek tartalmilag is összetettebbek. Amíg a teljes közszférát tekintve az informatikai büdzsé jellemzően csupán a beruházási-fejlesztési, illetve a működéssel összefüggő folyamatos költségekre tér ki, addig a központi költségvetés alá tartozó intézményekben a költségekkel is gyakran előre terveznek.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés 2007-es kiadásának számaiba betekintő cikksorozatunk végén az átfogó kutatás hátterét és a 2008-as évfolyam újdonságait mutatjuk be.
Távközlési csomagok
Intézményi honlapok és e-ügyintézés
Intézményi internetpenetráció
Mobilkommunikáció az intézményeknél
Vezetékes távközlés a közszférában
Intézményi alközpontok
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi szerverek
Intézményi hálózatok
Pc-k a közszférában
Többet - egy csomagban?
Digitális tévézés
Lakossági mobilhasználat
Lakossági vezetékes telefon
Szűkül a digitális szakadék
Átrendeződő internetpiac
Pc-használat: terjedési korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitális hétköznapok
Számítógép a háztartásokban
Üzleti szféra: távközlés
Informatikai biztonság
Vállalati honlapok
Tovább terjed az üzleti szélessáv
Üzleti internet
Informatikai fejlesztések
Informatikai szolgáltatások
Üzleti megoldások
Konvergens szolgáltatások
Terjeszkednek a csoportok
Vállalati kliensszoftverek
Kéziszámítógépek és okostelefonok
Nyomtatók üzleti piaca
Fix telefónia ip alapokon
Fix telefónia az üzleti szegmensben
Vállalati szerverek
Vezetékkel vagy anélkül?
Üzleti és adatkommunikáció
Vállalati ip-telefónia
Vállalati pc-trendek - fókuszban a hordozhatóság
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.