Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2008_47.pdf [189.03 Kb]
IT-szolgáltatások és outsourcing

2008. december 2. 16:30
A hazai cégek jellemzően belső erőforrásokra támaszkodnak, az outsourcing és más it-szolgáltatások igénybe vétele elsősorban a közép- és nagyvállalati kör sajátja.

Dekonjunktúra idején a megszokottnál is nagyobb hangsúlyt kap a folyamatok erőforrásigényének átértékelése. Külső [megoldás]szállítók bekapcsolásával csökkenthető az állományi létszám, jobban méretezhető kapacitások alakíthatók ki, és kedvezőbbek lehetnek egyes tőkemutatók. Mindezeken felül az it-szolgáltatások igénybevételét gyakran a házon belül nem vagy nem gazdaságosan elérhető kompetenciákhoz való hozzáférés igénye teszi szükségessé.

Kevés a kiszervező

A Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatássorozatban a BellResearch nyolcadik éve kíséri figyelemmel az itszolgáltatások piacának alakulását, különös tekintettel az informatikai outsourcing területére. Magyarországon a vállalati szférában továbbra is a belső erőforrások dominanciája jellemző, a cégek jobban szeretik saját maguk megoldani a felmerülő itfeladatokat. Az adatok szerint számottevő keresletet csak a közép- és nagyvállalati szféra támaszt. A kisvállalatok alig, a mikrocégek pedig szinte egyáltalán nem vesznek igénybe it-kiszervezési szolgáltatásokat.

A kiszervezett területek jellege alapján arra következtethetünk, hogy mind a hiányzó kompetencia pótlása, mind a hatékonyságnövekedés fontos motiváció. Outsource-konstrukcióban a legnagyobb arányban alkalmazásmenedzsmentet és alkalmazásszolgáltatást vesznek igénybe a vállalatok. A tény, hogy korántsem a legkisebb hozzáadott értékű folyamatkiszervezés vagy infrastruktúra-kihelyezés szerepel a preferált outsourcingszolgáltatások listájának élén, arra enged következtetni, hogy a hazai vállalkozásoknak az a kis hányada, amely nyitott e konstrukció iránt, a kiszervezésből származó üzleti előnyöket stratégiai szemléletben igyekszik értékelni.

Az alkalmazásszolgáltatás kedvező pozíciója azért is figyelemre méltó, mert ez a kategória foglalja magában az egyre nagyobb figyelmet kapó software as a service szolgáltatásfilozófiát. Ez a konstrukció abba a globális trendbe illeszkedik, amely a lokálisan futtatott és menedzselt szoftvereken alapuló funkciókkal szemben olyan alkalmazásfunkciók irányába mutat, amelyek platformját külső szolgáltató által nyújtott, külső erőforrásokra támaszkodó, valamint központilag menedzselt szoftverrendszerek
teremtik meg.

Magasabb profittal

Az értéknövelt it-szolgáltatások testesítik meg azt a piaci szegmenset, amelyből valamennyi jelentős informatikai cég szeretne minél nagyobb szeletet magáénak tudni. Itt az elérhető profitráta relatíve magas, egy-egy jól beágyazódott szállító kiváltása nem egy pillanat hevében meghozott döntés kérdése, az ügyfél és a szolgáltató közötti kapcsolatok hosszabb távra születnek. A hazai vállalkozások jellemzően ritkán vesznek igénybe it-szolgáltatást, a tavalyi év során mindössze minden harmadik cég élt ezzel a lehetőséggel.

A Jelentés adatai rámutatnak az alsó és felső vállalati méretszegmensek között húzódó, meglehetősen széles szakadékra. A nagyvállalatok reprezentánsainak körében háromból két szervezet vett igénybe tavaly valamilyen informatikai szolgáltatást, míg a kisvállalatoknál ez a mutató mindössze 27 százalék. Az igénybe vett szolgáltatások jellege arra utal, hogy a vállalkozások leggyakrabban a kis hozzáadott értéket képviselő, többnyire infrastrukturális jellegű vagy ahhoz közeli terület kapcsán fordult külső szállítókhoz, de a vállalatméret növekedésével párhuzamosan emelkedik a komplexebb megoldások igénybevételi gyakorisága is.


Elemzésünk az
IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
It-biztonság a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Pc-használati korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Továbbra is alulértékelve?
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.