Megvásárolható tanulmányaink    
Tanulmányok
/
Megvásárolható tanulmányaink
A mikrovállalkozások és a kkv-k pénzügyi igényei 2009

A BellResearch átfogó vállalati pénzügyi kutatássorozatának újabb felmérése a hazai mikro-, kis- és középvállalatokról: bankkapcsolatok, termékek, szolgáltatások, hitelek, elvárások és elégedettség.

A bankszektor számára a nagyvállalati piac felosztását követően felértékelődött a kisebb vállalatok [mikrocégek, illetve a kis- és középvállalati szegmens] szerepe, ezért 2005-től éves rendszerességű kutatássorozatot indítottunk e vállalati kör finanszírozási igényeinek megismerésére.

A kutatás célja az 1 mrd Ft alatti árbevételű vállalati szegmens pénzügyi helyzetének, igényeinek, finanszírozási megoldásainak feltárása egy megvásárolható, dobozos elemzés keretében.

Tematika

A felmérésben a következő kérdésköröket vizsgáljuk részletesen:
 - vállalkozások gazdasági helyzete,
 - bankkapcsolatok, bankválasztás,
 - banki imázsvizsgálat [újdonság!],
 - pénzügyi termékhasználat és tervek,
 - folyószámla és kapcsolódó szolgáltatások,
 - hiteltermékek, a hitelfelvétel folyamata,
 - hitelfelvétellel kapcsolatos igények, elvárások,
 - médiahasználat és reklámok [újdonság!].

Célcsoport

0-1000 m Ft-os éves nettó árbevétellel rendelkező cégek, amelyek:
 - folyószámlával rendelkeznek,
 - legalább 1 alkalmazottat foglalkoztatnak,
 - gazdasági társaságnak minősülő társas vállalkozási formában működnek.

Mintaméret, mérési pontosság

A felmérésben - telefonos adatfelvétellel - a legalább 1 fős létszámmal tevékenykedő, így valós piaci jelenlétet tanúsító vállalkozásokat vizsgáljuk; e feltétel elősegíti a kényszervállalkozások kiszűrését is.

Mintanagyság: 1005 db vállalkozás diszproporcionálisan rétegzett, árbevétel alapú, regionális és ágazati kvótás mintavétellel. A teljes minta hibája +/-3,07%.


Az eredmények formája

 - prezentáció ábrákkal és a teljes sokaságra vonatkozó rövid elemző szöveggel, az árbevétel kategóriák szerinti szignifikáns különbségek feltüntetésével,
 - adattáblák Excel-ben, árbevétel kategóriák szerinti bontásban, szignifikancia-táblák az árbevétel szerinti szegmensek közötti különbségek ismertetésére,
 - modulok szerint szabadon választható,
 - egyedi megállapodások keretében további elemzéseket biztosítunk: pl. táblázatok további bontásban ágazat vagy egyéb változók szerint szerint, adatbázis, árbevétel vagy egyéb szegmensek szerinti elemzések, angol nyelvű fordítás.

Költséghatékony, testre szabható információforrás
 - éves gyakorisággal ismétlődő felmérés,
 - sztenderd, ismétlődő kérdések,
 - gyorsan rendelkezésre álló, sztenderd alapinformációk,
 - részpiacok jellemzése,
 - modulokból összeállítható tanulmány,
 - másodelemzések igény szerinti tartalommal, bontásban.

Éves gyakorisággal ismétlődő sztenderd felmérés, amely lehetőséget ad
 - idősorok felállítására és előrejelzésre,
 - piacrészesedés meghatározására,
 - potenciálbecslésre hiteltermékek tekintetében,
 - versenytárselemzésre,
 - részpiacok, ügyfélkörök elemzésére, jellemzésére,
 - ügyfélcsoportok demográfiai körvonalazására,
 - termékhasználói szegmensek kialakítására,
 - fejlesztési lehetőségek, veszélyek feltárására,
 - a folyamatosan változó szegmensek méretének korrigálására, becslésére,
 - az ügyféligények azonosítása alapján a fejlesztési lehetőségek feltárására,
 - a célcsoport elérését célzó kommunikációs terv összeállításához.


 További anyagok
Mikrovállalatok és kkv-k pénzügyi igényei 2014
Pénzügyi kutatássorozatunk idei elemzése a hazai mikro-, kis- és középvállalatokról: helyzet és kilátások, bankkapcsolatok és hitelek, elvárások és elégedettség, aktuális kérdések.
Mikrovállalatok és kkv-k pénzügyi igényei 2013
eBanking & eWallet Report 2012
Öngondoskodás 2012
Az Y/Z generáció pénzügyei 2012
Gyerekek családi pénzügyei
A mikrovállalkozások és a kkv-k pénzügyi igényei 2012
Az Y/Z generáció pénzügyei
eBanking Report 2011
Öngondoskodás
A mikrovállalkozások és a kkv-k pénzügyi igényei 2011
Bajba került adósok attitűdjei
KGFB- és casco-preferenciák
eBanking Report
Finanszírozási preferenciák a lakossági ingatlanpiacon
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.