Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2009_05.pdf [208.65 Kb]
Továbbra is alulértékelve?

2009. február 3. 11:59
Bár az informatikai biztonságról egyre több fórumon egyre több szó esik, a hazai cégek többsége egyelőre csak a legalapvetőbb lépéseket tette meg.

Nehezen vonható kétségbe, hogy napjainkban a vállalatok üzletmenetét rövid távon is ellehetetleníti az informatikai infrastruktúra kiesése vagy hibás működése. A it-rendszerek biztonságának szavatolása igen összetett folyamat, a védelmi rendszerek tervezése átgondolt stratégiával, fenntartása következetes üzemeltetéssel valósítható meg.

A BellResearch a Magyar Infokommunikációs Jelentés kutatássorozatában immár nyolc éve szentel kiemelt figyelmet a témának. A terület szakemberei régóta hangsúlyozzák, hogy a biztonság sokkal inkább gondolkodásmód, filozófia, emberi hozzáállás kérdése, mint pusztán beszerzett eszközök vagy igénybe vett szolgáltatások összessége. A felmérés legutóbbi, 2008-as adatai ennek ellenére arra mutatnak rá, hogy a hazai cégek többsége legfeljebb az eszközszintű védelmet teremti meg, az írásban lefektetett stratégia megléte, a dedikált erőforrások allokálása még a nagyvállalati szférában sem mondható általánosan elterjedtnek.

Hiányok, következetlenségek

Az eredmények némi bizakodásra azért okot adnak: valamilyen it-biztonsági megoldást a vállalatok közel mindegyike használ, a kutatók még a 10 főnél kisebb mikrovállalkozások körében is 90 százalékos penetrációt mértek. Azonban - hangsúlyozzák az elemzők - az adatokban mélyebbre ásva már kevésbé kedvező a kép, a többség csak az alapvető védelmi képességekkel vértezte fel magát. A legelterjedtebben alkalmazott eszközöknek továbbra is a vírusvédelmi szoftverek [96 százalékos elterjedtséggel], valamint a tűzfalmegoldások [76 százaléknál] számítanak. A kéretlen levelek jelentette probléma felértékelődését mutatja, hogy spamszűrő megoldással a vállalatoknak már a többsége [55 százaléka] rendelkezik.

Az olyan összetettebb, erősebb biztonságtudatosságot sugalló rendszerekkel, mint az egyes fájlokhoz vagy magához a hálózathoz való hozzáférést korlátozó szoftverek, csupán a célcsoport töredéke [26, illetve 17 százaléka] rendelkezik, behatolásérzékelésre vagy a rendszerhasználat figyelésére pedig még ennél is kevesebben fordítanak erőforrást. Potenciális hézagokra, a következetes szemlélet hiányára utal, hogy jóval több vállalat rendelkezik it-biztonsági szabályzattal, mint ahányan az ide vonatkozó stratégiájukat is írásba foglalták.

A Jelentés adatait summázva a kutatók arra is rámutatnak, hogy a vállalatméret növekedésével a biztonságtudatosabb szemlélet erősödése is együtt jár. Míg a mikrovállalkozások körében szinte kizárólag az antivírus-megoldások és a tűzfalak terjedtek el szélesebb körben, addig a legalább 50 főt foglalkoztató közepes cégek, de még inkább a nagyvállalatok többségének körében jellemzően jóval szofisztikáltabb, számos elemből felépített védelmi rendszereket találunk.

Önellátásra törekszenek

Az informatikai biztonság az adatok tanúsága szerint ma jellemzően a belső it-csapat feladatkörébe tartozik. A cégek többsége egyáltalán nem vesz igénybe külső erőforrást, és amelyek mégis, azok elsősorban egyes részfeladatokat visznek házon kívülre. Fontos következtetést vonhatunk le abból a tényből, hogy az "autarkiára", önellátásra törekvés a vállalatméret növekedésével egyre hangsúlyosabbá válik. A 10-49 fős kisvállalatok jóval nagyobb arányban vesznek igénybe külső beszállítót az it-biztonság tárgykörében, mint a nagyobb cégek. Mindez arra utal, hogy a külső erőforrások igénybevételét inkább a saját kapacitások szűkössége mozgatja.


Elemzésünk az IT-BUSINESS hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
It-biztonság a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Pc-használati korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
IT-szolgáltatások és outsourcing
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.