Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2009_08.pdf [187.21 Kb]
Lakossági pc-használat

2009. február 26. 11:50
Miközben a társadalom közel fele egyre többet profitál az elektronikus szolgáltatások platformját jelentő számítógép használatából, addig honfitársaink többsége továbbra sem veszi igénybe a legalapvetőbb infokommunikációs eszközt.

A BellResearch Infokommunikációs Jelentésének legutóbbi lakossági adatai a hazai pchasználók arányának enyhe növekedését mutatják. Miközben az élet egyre több területén szenvednek mind nagyobb hátrányt az információs társadalom analfabétáinak tekinthető számítógépet nem használók, addig a pc-használat ugrásszerű növekedését eredményező
áttörés továbbra is várat magára.

Ahogy az ict-technológiákra épülő szolgáltatások fejlődése rohamléptekkel halad, a digitális szakadék nemcsak hogy fennmarad, de a hátrányba kerültek lemaradása egyre fenyegetőbbé válik. Az egyik oldalon a mind több funkció mind kiterjedtebb és mind gyakoribb használata áll, a másikon pedig a mindezektől az előnyöktől elzárt rétegeket
találjuk, akiknek egyre nehezebb lesz ledolgozniuk a hátrányukat. A számítógépet nem használók jellemzően nem észlelik az elszalasztott lehetőségeiket, felzárkózásuknak, illetve felzárkóztatásuknak inkább a szakemberek érzik égető szükségét.

Leszakadó korosztályok

Bár a helyzet mutat némi javulást, az adatok mégis inkább aggodalomra, semmint bizakodásra adnak okot. Különösen aggasztó, hogy a digitális szakadék szélessége jelentős különbségeket mutat az eltérő jellemzőkkel leírható csoportok között. A Jelentés legfrissebb, 2008-as adatfelvétele alapján a leginkább lemaradt délkelet-magyarországi
régióban csak minden harmadik [35 százalék] 15 éves vagy idősebb lakos vesz igénybe valamilyen rendszerességgel pc-t, addig a budapestiek többsége és az északnyugati
régióban élők többsége [54, illetve 56 százalék] aktív számítógép-felhasználó.

Még markánsabbak a különbségek az egyes korcsoportok affinitásában. Vitán felül a fiatalok járnak az élen, a 15-24 év közöttiek mintegy kilenctizede [88 százalék] ül valamilyen rendszerességgel a gép elé.

Riasztó, hogy a még bőven munkaképes korban levő, 45-59 éves középkorúaknak is csak mindössze 37 százaléka szokott számítógépet használni, holott egy szellemi munkakörre jelentkező efféle ismeretek nélkül egy állásinterjún jóformán esélytelen. Gyakorlat híján pedig a korábban megszerzett tudás is hamar elévül, különösen egy ennyire gyorsan fejlődő területen. Az eredmények arra mutatnak, hogy ezzel a ténnyel, illetve a használati előnyökkel a felhasználók nagyon is tisztában vannak.

A számítógép használatától jelenleg tartózkodók mindössze tizede volt korábbi felhasználó, a túlnyomó többség korábban is távol tartotta magát a "kompjúterektől".

A hasznossága nem kérdéses

Az adatok szerint a felhasználók jellemzően naponta, de legalábbis hetente többször ülnek monitor elé, és egyre több területen veszik hasznát a pc-knek. Ma már általánosan
elterjedt, sőt domináns az otthoni használat: az érintettek négyötöde [83 százaléka] ül otthon a gép elé, míg a munkahelyen csak a felhasználók bő negyede [28 százalék].

A legfontosabb motivációk között a szórakozást, kikapcsolódást, illetve a hobbicélú érdeklődést találjuk, a felhasználók háromnegyede jellemzően ezek miatt ül a gép elé. A tipikus területek között szerepel a kapcsolattartás és kommunikáció, valamint a dokumentumok kezelése is, míg a munka csak jóval kevesebb válaszadó számára releváns. Ugyanakkor jól tükrözi a pchasználók értékítéletét, hogy az eszköz hasznosságát sem a szórakozáshoz kötődő aktivitások, sem a munka esetében nem kérdőjelezték meg - mutatnak rá a BellResearch kutatói.


Elemzésünk az
itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu


 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
It-biztonság a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Pc-használati korlátok
Jártasság és felkészültség
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Továbbra is alulértékelve?
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
IT-szolgáltatások és outsourcing
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.