Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2009_09.pdf [257.48 Kb]
Jártasság és felkészültség

2009. március 3. 09:46
Tény, hogy a számítógépes ismeretek és képzés terén is volna mit behozni, ám az igazán veszélyes akadályt mégis a pc-t nem használók idegenkedése jelenti.

A BellResearch az infokommunikációs piac szakértőjeként számos aspektusát kutatja rendszeresen a lakosság pc- és internethasználatának, vizsgálva az eszközöknek tulajdonított előnyöket és az elzárkózás okait is. A már nyolcadik éve megjelenő Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi adatai szerint a legalább 15 éves hazai lakosság körében a számítógép-használat megítélése alig változott az elmúlt év során.

Bár a túlnyomó többség továbbra is egyetért abban, hogy a pc jelentősen megkönnyíti az emberek életét, sőt abban is egybevág a domináns vélekedés, hogy az internethasználók a mindennapjaikban jelentős előnyt élveznek, az informatikai eszközök megkerülhetetlenségének nézetét a többség továbbra sem osztja.

Ismerethiányból félelem

A részben alaptalan félelmek és fel nem ismert előnyök jó részben a lakosságra jellemző felkészületlenségből és ismerethiányból erednek. Aggodalomra igazán mégis leginkább az ad okot, hogy az "átlagember" általános informatikai ismeretei a kutatási adatok szerint alig-alig bővülnek. Az alapvető informatikai kifejezésekkel többé-kevésbé tisztában levő lakosok idén is csak legfeljebb a mérési hibahatáron belül vannak többen, mint egy évvel ezelőtt.

Nem meglepő, hogy az informatikai fogalmakkal, a mára szinte az általános szókincs részévé vált zsargonnal a vizsgált populáció legifjabb tagjai, a 15-24 évesek a leginkább tájékozottak. Az viszont már sokat elárul, hogy az átlagosnál kimutathatóan kevésbé informáltak a munkanélküliek, a 60 éven felüliek és az alapfokú végzettségűek.

Képzés hiánya

A legalább 15 éves hazai lakosság közel kétharmada soha, semmilyen formában nem vett részt pc- vagy internethasználatról szóló képzésben. A tudásszerzés domináns forrása továbbra is a szervezett oktatás, az ismereteket a vizsgált populáció ötöde az iskolapadban sajátította el. Érthető módon az ismeretszerzésnek ez a formája elsősorban a fiatalok [15-34 évesek] számára jelentett realitást, hiszen alig két évtizeddel ezelőtt általános- és középiskoláink számára elérhetetlen volt az akkor cocom-listás "nyugati" számítástechnika, az internet pedig jelenlegi formájában nem létezett még.

Az már jóval sajnálatosabb tény, hogy az autodidakta képzés szerepe, amely a gyorsan avuló ismeretek naprakészen tartásának szempontjából nehezen nélkülözhető, csak a lakosság alig valamivel több mint tizedére korlátozódik. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a külső segítség nélküli ismeretszerzés leginkább a meglévő alaptudás frissítését, kiterjesztését szolgálhatja, a reménybeli új belépők kezdeti ismerethiányának leküzdésére kevéssé alkalmas - mutatnak rá a BellResearch kutatói.

Nem értik egymást

Az adatok több kontextusban is felhívják a figyelmet a digitális szakadék elmélyülésének veszélyére. A vizsgálat részletes eredményei arra mutatnak rá, hogy az infokommunikációs eszközök használói - többek között éppen ezeknek a technológiáknak köszönhetően - egyre szélesebb körű ismeretet szereznek, mind jobban kiismerve magukat a tudás alapú  társadalomban, míg a számítógép és az internet használatától elzárkózók egyre kevésbé értik meg a "digitális írástudók" nyelvét.

Az pedig egyelőre nem látszik, hogy a szakadék legalább részleges betemetésére ki vállalkozhat, ha az érintettekből maga a motiváció is nagyrészt hiányzik.


Elemzésünk az
itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
It-biztonság a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Pc-használati korlátok
Lakossági pc-használat
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Továbbra is alulértékelve?
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
IT-szolgáltatások és outsourcing
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.