Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2009_10.pdf [203.88 Kb]
Pc-használati korlátok

2009. március 10. 09:44
A számítógépet és internetet használó lakosság aránya évről évre bővül, de még mindig nem éri el az 50 százalékot. A kutatási adatok szerint a fennmaradó hányad megszólításához elsősorban a ''fejekben'' kell elérni változást.

A BellResearch Infokommunikációs Jelentésének legutóbbi lakossági felmérése mind a pc-t használók, mind az internetezők arányának kismértékű növekedéséről számol be; a két csoport közötti olló folyamatosan zárul, egyre több számítógép-használó internetezik. Mindezzel együtt a 2008. év közepi adatok szerint a legalább 15 éves hazai lakosok
közel fele [47 százaléka] tekinthető számítógép-használónak, kétötöde [40 százaléka] internetezőnek. További jelentős számú felhasználó bevonása - mint az elzárkózás okait vizsgáló kutatási eredmények megvilágítják - pedig komoly kihívást jelenthet.

Szakadékok szélein

A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a különböző demográfiai csoportok meglehetősen eltérő pc-használati jellemzőkkel írhatók le. Leginkább a korosztályok közötti szakadék tapintható: míg a legifjabbak [15-24 évesek] közül szinte mindenki használ számítógépet, ami a 45 évesnél fiatalabbak többségéről is elmondható, addig az ennél idősebbek, különösen a 60 éven felüliek között már alig-alig találunk ilyet.

Adott tehát 4,5 millió honfitársunk, aki még alkalmanként sem ül a monitor elé. Különösen szomorú tapasztalat,
hogy a felzárkózás egyik legfontosabb lehetőségétől éppen azok esnek el - tovább súlyosbítva ezzel lemaradásukat -, akiket egyéb szempontok alapján is az ország hátrányos helyzetben levő polgárai között tarthatunk számon. Így bár a digitális szakadék legszélesebbre az idősebb és fiatalabb szegmensek között nyílik, a falvak és a dél-magyarországi
területek leszakadása is kézzel fogható.

Szükséglet hiánya

A kutatás tanulsága szerint az információhiányból táplálkozó érdektelenséget nevezhetjük meg a számítógép-használattól való elzárkózás elsődleges okaként. A szükséglet hiánya pedig olyan súlyos körülmény, amelynek kezelése komplex megoldásért kiált.

Elgondolkodtató, hogy bár egy irodai állás betöltése ma elképzelhetetlen alapvető számítástechnikai jártasság nélkül, az érintett válaszadók közel fele [45 százaléka] úgy érzi, hogy számára a pc-használat nem szükséges, sőt nem is jelentene hasznot. Sokáig a hazai családok kedvezőtlen anyagi körülményeit kárhoztatták a szakemberek, ha az információs társadalom perifériája szóba került. Mára érezhetően megváltozott a helyzet. Az eszközök árának erőteljes csökkenése oda vezetett, hogy az érintettek maguk sem sorolják ezt a tételt a releváns akadályok közé.

Az anyagi korlátok lebontására tett kísérletek ennek ellenére nem hiábavalók. Bár a jelenlegi nem használókat főleg attitűdbeli akadályok tartják vissza a pc-től, ám a nyitásra hajlandó elzárkózók indokai között már fontosabb helyen szerepelnek az anyagi korlátok. Az összkép azt mutatja, hogy az elzárkózók túlnyomó többsége nem mutat hajlandóságot, hogy a számítógépekhez fűződő viszonyán változtasson. Mindössze egyötödük tartja elképzelhetőnek, hogy adott körülmények között felhasználóvá váljék, az ilyen okok között előkelő helyet foglalnak el az anyagiakban kifejezhető előnyök.

A társadalom számára legkomolyabb problémát mégis az eltökélt elzárkózók jelentik. A jelenleg pc-t nem használók háromnegyede elképzelhetetlennek tartja, hogy valaha monitor elé üljön. Ez azt jelenti, hogy a penetráció növekedése az 55-60 százalékos érték környékén lefékeződhet, majd megállhat. A kedvezőtlen folyamatot megfordító megoldás nélkül pedig a társadalom digitális megosztottsága hosszú időre konzerválódhatna, sőt súlyosbodhatna.


Elemzésünk az
itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
It-biztonság a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Továbbra is alulértékelve?
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
IT-szolgáltatások és outsourcing
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.