Heti elemzéseink - ICT2008    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2008
br_itb_2009_20.pdf [205.78 Kb]
It-biztonság a közszférában

2009. május 19. 17:21
Az intézményi szektor figyelmet fordít az it-biztonságot támogató eszközök beszerzésére, azonban az átfogó, stratégiai szemlélet még igencsak ritkának számít.

A BellResearch készítette Magyar Infokommunikációs Jelentés legutóbbi eredményeiből kiderül, hogy a szervezetek több mint kilenctizede használ valamilyen it-biztonsági vagy üzletmenet-folytonossági megoldást - az intézmények túlnyomó többsége tehát áldoz az eszközök beszerzésére. A kutatók azonban rámutatnak, hogy az összkép nem ennyire pozitív, biztonságtudatosság terén az intézmények jelentős részénél komoly hiányosságok tapasztalhatók.

A védettség érdekében megtett lépések gyakorta csak antivírus-szoftverek és tűzfalmegoldások használatára korlátozódnak, amelyek a teljes intézményi szektor 88, illetve 80 százalékánál találhatók meg. A szervezetek 6 százaléka ugyanakkor semmilyen it-biztonsági megoldást nem alkalmaz, azaz számítógépek ezrei minden védelmet nélkülöznek a közszférában.

Készületlen többség

Az alkalmazott it-biztonsági eszközök állománya az előző évhez képest némi előrelépést mutat: növekedett többek között a spamszűrők használatának elterjedtsége [38-ról 52 százalékra], miközben a kifinomultabb védelmi megoldások elterjedtsége is emelkedett valamelyest. Áttörésre azonban mégsem lehet számítani a közeljövőben - értékelik a trendet a kutatók. És ez az éremnek csupán az egyik oldala. Az it-biztonság ugyanis elsősorban nem az eszközök meglétének, hanem a stratégiai gondolkodásnak, a tudatosságnak és a jártasságnak a függvénye. A felmérés számos ponton rávilágít a közszféra hiányosságaira. A szervezetek hiába védik adataikat a külső támadásoktól, ha a jogosultságok hézagos szabályozása miatt bármely alkalmazott engedély nélkül is hozzáférhet a legféltettebb információkhoz, és a legegyszerűbb adattárolón kiviheti a szervezetből.

Katasztrófa-elhárítási terve például az intézmények egytizedének van, it-szabályzatot is csak az érintett döntéshozók 22 százaléka dolgoztatott ki, míg biztonsági auditot csupán 4 százalékuk végeztetett. A rögzített szabályok, a megvalósítási lépések és az ellenőrzési eljárások hiánya megnehezíti vagy akár lehetetlenné is teszi a potenciális veszélyekre való tudatos és következetes felkészülést.

Csak illúziókeltés

A biztonságtudatosság témakörében nem hagyható figyelmen kívül egy alapvető tényező, a működési folyamatok pontos definiálása, valamint azok lefordítása az informatikai rendszerek "nyelvére" - ennek hiányában ugyanis elképzelhetetlen a részletes, írásos biztonsági stratégia kidolgozása. A Jelentés adatai azt mutatják, hogy a hazai intézményi szektor ezen a területen is jelentős problémákkal küzd. További jellegzetességként említhető, hogy a közszféra szervezeteinek közel 60 százaléka nem von be külső kompetenciát it-biztonsági rendszerének kidolgozásába és működtetésébe, hanem kizárólag saját maga, belső erőforrásaira támaszkodva alakítja ki és menedzseli azokat.

Ugyanakkor az adatok arra világítanak rá, hogy a hazai üzleti szféra az informatikai biztonság - és az annak hátterét, alapját képező tényezők - esetében nem mutat számottevően kedvezőbb képet, mint az intézményi kör. A vállalatokra is jellemző, hogy gyakran az arányos, átgondolt védelem helyett csak annak illúzióját keltő, egyes részterületeket lefedő eszközöket használják fel, miközben a valódi biztonságot nyújtó, egész szervezetet átható stratégiai szemlélet meglehetősen ritka. Az eddigi trendek alapján a közeljövőben aligha lehet jelentős fejlődésre számítani, ahhoz ugyanis szemléletváltásra lenne szükség.


Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.hu

 További anyagok
Így készül a Jelentés
Véget ért a Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk ötödik évfolyama. Az itBusiness hetilapban megjelent 37 részpiaci elemzés után a terület legátfogóbb hazai kutatásának hátterét és a 2009-es újdonságokat mutatjuk be.
Távközlési konvergencia
Intézményi honlapok
Internet az intézményeknél
Intézményi mobilszolgáltatások
Fix telefónia a közszférában
Intézményi alközpontok
Fejlesztések a közszférában
Intézményi szoftverháttér
Intézmények és hálózatok
Intézményi pc-k
Több szolgáltatás és előny
Élénkülő tv-piac
Mobilszokások
Lakossági fixtelefónia
Aktivizálódó felhasználók
Internet a háztartásokban
Pc-használati korlátok
Jártasság és felkészültség
Lakossági pc-használat
Digitalizálódó otthonok
Otthoni pc-k
Továbbra is alulértékelve?
Üzleti internet: a mobilé a jövő?
Internet a cégeknél
IT-beruházások és -fejlesztések
IT-szolgáltatások és outsourcing
Üzleti megoldások és rendszerek
Távközlési konvergencia
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Fixtelefónia: üzleti szegmens
Kommunikáció: adat és üzlet
Céges hálók és szerverek
Alközpontok és ip-telefónia
Üzleti pc-piac
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.