Heti elemzéseink - ICT2009    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2009
br_itb_2009_42.pdf [186.68 Kb]
Csomagolt távközlés

2009. október 27. 15:14
A vezetékes telefon és internet mellett a mobiltelefon-szolgáltatás is egyre gyakrabban része az üzleti távközlési szolgáltatáscsomagoknak.

Manapság könnyen felmerülhet a kérdés, hogy az üzleti szereplők maguk szeretnének-e ugyanattól a szolgáltatótól egyre több szolgáltatást igénybe venni, vagy a kínálati oldal tűnik egyre inkább eltökéltnek abban a tekintetben, hogy tűzzel-vassal, de még inkább a távközlési és in formatikai szolgáltatások egyre szélesebb vertikumával magukhoz láncolja az ügyfeleket. A miértekbe és a mögöttes folyamatokba enged betekintést a BellResearch által 2009-ben készített Magyar Infokommunikációs Jelentés konvergens távközlési szolgáltatásokkal és outsourcinggal foglalkozó modulja.

Mit adnak cserébe?

Az ügyfelek részéről az okok alapvetőenkét szempontrendszer körül csoportosulnak. Ebből az első és talán leginkább kézenfekvő a kedvezmények kilátásba helyezése. Az elköteleződésért cserébe az ügyfelek többsége jogosan várja el, hogy ha egyre több "lábbal" kötődik az adott szolgáltatóhoz, annál nagyobb és/vagy kiterjedtebb kedvezményrendszerben [általában díjkedvezményben] részesüljön. Sokaknak [ötből négy piaci szereplőnek] mindemellett az sem lényegtelen, hogy az ügyintézési folyamatok  egyszerűsödhetnek [például egyetlen számla, egyetlen számlázási rendszer, átláthatóság], levéve ezzel a terhet a vállalati munkatársak válláról.

Jogos kérdések

Látva az előbbieket, jogosan merül fel, miért van az, hogy 2009-ben még "csupán" kevesebb mint a cégek negyede [23 százaléka] szerződött csomagolt távközlési szolgáltatásokra. A kérdés még akkor is fennáll, ha fi gyelembe veszszük, hogy a kis-, közép- és
nagyvállalatok esetében már 40-50 százalék körüli a szolgáltatáscsomagok penetrációja.

Bár maguk az operátorok is érdekeltek az együttes értékesítésben, sok termékük, szolgáltatásuk esetében nem használják ki a  szerződések konszolidálásában rejlő lehetőséget. A dolgot nehezíti az ügyfelek részéről a kiszolgáltatottság és függés érzése,
valamint az a hiányérzet, hogy egy bundled [csomagolt] konstrukció felvállalásával az egyes szolgáltatáselemekre vonatkozó esetlegesen kedvezőbb versenytársi ajánlatokról le kell mondaniuk.

Kívánatos kombinációk

Azok körében, akik már igénybe vesznek csomagolt szolgáltatásokat, a tipikus kombinációt - más fejlett országokhoz hasonlóan - Magyarországon is a vezetékes hang és a szélessávú internet jelenti [hazánkban az esetek több mint 80 százalékában ezek szerepelnek a csomagban]. Az utóbbi évek trendjének megfelelően egyre gyakrabban integrálják a szerződésekbe a mobiltelefon-szolgáltatást is. A jövőben - ha minden üzleti szereplőnek lehetősége lenne rá - a szerződő felek közül minden második a mobilt is a csomag részévé tenné.

A lehetőségek - a bevonható szolgáltatások - köre ennél természetesen szélesebb, azonban a kínálati oldal számára ma is nagy dilemma, hogy a kiajánlott konstrukciók meddig mehetnek el a komplexitás terén. Legyenek előre "elkészített" csomagok, amelyeknél az ügyfeleknek a fejlettségi szintjüknek és igényeik nek megfelelőn már csak a szolgáltatásszintet kell kiválasztaniuk, vagy legyen minden elem opcionális, és döntse el mindenki maga, mi mindenre és milyen tartalommal tartana igényt. Az sem másodlagos, hogy a "hagyományos" távközlési szolgáltatások mellett az it milyen szinten integrálódhat ezekbe a csomagokba.

Nem látnak bele a zsákba

A kutatók szerint azt is látni kell: a csomagban foglalt szolgáltatások vertikumának kiszélesítésének egyik legfontosabb gátja, hogy a cégek többsége - elsősorban a kisebb üzleti szereplők - sokszor nincsenek is tisztában azzal, hogy egy fejlett ict-szolgáltatás [például a szoftver mint szolgáltatás, a hosztolt e-mail vagy a szerverszolgáltatás] miként lenne integrálható üzleti folyamataikba, vagy éppen nem is tudnak az adott lehetőség létezéséről.

A szolgáltatók számára a megfelelő szolgáltatáspaletta kialakítása mellett az ügyfelek edukációja legalább ekkora kihívás - mutatnak rá a BellResearch tanácsadói.

 

Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.huTovábbi anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk - a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.
Csomagban a megoldás?
Intézményi internet: dsl-túlsúly
Mobiltávközlés a közszférában
Fix telefon: felülsúlyozva
Bővülő alközponti kapacitások
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Szerverek és hálózatok az intézményeknél
Intézményi pc-k
Sikeres csomagok
Hódít a műholdas tévé
Lakossági mobilhasználat
El nem múló vezetékes
Internet a háztartásokban
Géptelenség
Otthon, számítógéppel
Nagyképernyős házi oltárok
Átrendeződés a szakadék két oldalán
Felelős biztonság
Internet alapú funkciók
Mobilüstökös
IT-beruházások
It-szolgáltatások
Üzleti szoftverek
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Vállalati vezetékes telefónia
Alközpontok
Hálózatok a cégeknél
Minőségi beszerzések
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.