Heti elemzéseink - ICT2009    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2009
br_itb_2009_43.pdf [195.77 Kb]
Üzleti szoftverek

2009. november 3. 15:13
Bár a hazai vállalatok körében az üzletvitelt támogató egyszerűbb szoftverek használata elterjedtnek mondható, de a komplexebb, integrált megoldások alkalmazásának terén a fejlődésnek még tág tere van.

Jóllehet ma már szinte valamennyi vállalati folyamat "gépesítésére" számos célszoftvert találunk a hazai piaci kínálatban, az üzletmenetet teljeskörűen támogató megoldások még a hazai nagyvállalatok körében sem mondhatók széles körben elterjedtnek, összességében pedig a szigetszerű alkalmazások használata dominál - derül ki a Magyar Infokommunikáicós Jelentés friss elemzéséből.

Amint a BellResearch elemzői kifejtik, az üzleti folyamatok informatikai támogatásának terén [is] jelentős szakadék húzódik a 10 főnél  kevesebbet foglalkoztató mikrovállalatok és a nagyobb foglalkoztatotti létszámmal jellemezhető szegmensek között.

A küszöbérték alatt vagy felett

Míg a legkisebb vállalkozások kevesebb, mint fele használja akár a legegyszerűbb funkcionalitást biztosító üzleti szoftvert,
addig a 10 főnél többet foglalkoztató cégek hasonló mutatója eléri a 75 százalékot. Az adatok arra világítanak rá, hogy a folyamatok komplexitásában, a szervezet méretében létezik egy olyan küszöbérték, ami felett már egyszerűen nem kerülhető meg az üzleti szoftverek használata.

Ez az összefüggés mind az alkalmazottak számával, mind az árbevétellel vagy a pc-park nagyságával operáló vállalatméreti mutatókkal összefüggésbe hozható. Mindezeken felül azonban vállalati kultúra kérdése is, és ezen a téren idehaza még sajnos lemaradásban vagyunk - emelik ki a kutatók. A Jelentés adatai szerint a [legalább részben] külföldi tulajdonban levő vállalkozások számottevően nagyobb arányban és kiterjedtebben alkalmaznak üzleti szoftvermegoldásokat, mint a tisztán hazai tulajdonban levő társaik.

Egyszerű folyamatokkal indul

A Magyar Infokommunikációs Jelentés évek óta fi gyelemmel követi az üzleti szoftverek piacának folyamatait. Miként azt az idősoros adatok is megerősítik, az üzletvitelt támogató megoldások alkalmazásának felrajzolható a dinamikája.

Jellemzően valamely viszonylag egyszerűen, szigetszerűen is "gépesíthető" folyamat esetében kerül sor az első üzleti szoftver bevezetésére, ilyen például a számlázás, a könyvelés vagy a bérszámfejtés. Ez a három folyamat az, amit, bár csak alacsony arányban, de a még a mikrovállalatoknál is a szoftveresen támogatottak között találunk.

A felsőbb vállalati régiókban a cégek túlnyomó többsége alkalmaz különböző üzleti támogató szoftvereket. Az adatok alapján a fejlődésnek azonban itt is tág tere van még. Egy fe lől a jelenleg használt szoftverek funkcionalitása, az általuk lefedett  területek tekintetében van lehetőség jelentős fejlesztésekre, másrészt a szoftverfunkciók közötti együttműködés, az integráció területén is volna még tere az előrelépésnek.

Míg a kínálati oldalon már a szolgáltatások szintjén értelmezett integráció előnyeire hívják fel a figyelmet a soa- [service oriented architecture] filozófia követői, addig itthon az üzleti célalkalmazást használó kis- és középvállalatok fele még kizárólag szigetalkalmazásokra támaszkodik. A nagyvállalati körben is találunk számos hasonló példát, bár ott már az integrált rendszerek dominálnak.

Beruházások időzítése

A 2009-es év a vállalatok döntéshozói számára itthon és külföldön egyaránt a költségcsökkentések, a beruházások visszafogásának jegyében telt, a hosszabb távra szóló, nem megkerülhetetlen fejlesztések alacsony prioritást kaptak. Mindezek fényében korántsem meglepő, hogy az üzleti szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési tervek is igen visszafogottak, mindössze a cégek 7 százaléka tervez idevágó beruházást.

Az viszont elgondolkodtató, hogy a kilátásba helyezett fejlesztésekről épp azok a vállalatok számoltak be, amelyek már jelenleg is rendelkeznek üzleti alkalmazásokkal. Így a különbség, amely a hatékonyságot növelni hivatott szoftvereket használó vállalatok és az azok használatától tartózkodók között húzódik, a jövőben tovább növekedhet.

 

Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.huTovábbi anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk - a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.
Csomagban a megoldás?
Intézményi internet: dsl-túlsúly
Mobiltávközlés a közszférában
Fix telefon: felülsúlyozva
Bővülő alközponti kapacitások
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Szerverek és hálózatok az intézményeknél
Intézményi pc-k
Sikeres csomagok
Hódít a műholdas tévé
Lakossági mobilhasználat
El nem múló vezetékes
Internet a háztartásokban
Géptelenség
Otthon, számítógéppel
Nagyképernyős házi oltárok
Átrendeződés a szakadék két oldalán
Felelős biztonság
Internet alapú funkciók
Mobilüstökös
IT-beruházások
It-szolgáltatások
Csomagolt távközlés
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Vállalati vezetékes telefónia
Alközpontok
Hálózatok a cégeknél
Minőségi beszerzések
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.