Heti elemzéseink - ICT2009    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2009
Szerverek és hálózatok az intézményeknél

2010. március 28. 13:53
A közszféra jelentős része továbbra sem használja ki az eszközök hálózatba szervezésében, az erőforrások megosztásában rejlő potenciált.

Noha számítógépeket már évek óta gyakorlatilag valamennyi hazai intézmény alkalmaz, sőt csaknem 95 százaléknál legalább két pc található, az eszközök jelentős része továbbra is szigetszerűen alkalmazott munkaállomás. A hatékonyságot nagyban fokozó, az erőforrások megosztását lehetővé tevő helyi hálózatok elterjedtsége a Magyar Infokommunikációs Jelentés adatai szerint mindössze 70 százalékos.

Egészségtelen lemaradás

A BellResearch kutatói az egészségügyi intézmények jelentős lemaradására is felhívják a figyelmet. Bár kétségtelen, hogy az e szegmenshez tartozó járóbeteg-, illetve szociális ellátást végző entitások körében a legmagasabb az "egypécések" aránya, az 50 százalék alatti lan-penetráció így is szembeötlő. Az erőforrások megosztásával elérhető hatékonyságnövekedést tehát épp az a szegmens kényszerül leginkább nélkülözni, amelynek erre szűkös anyagi lehetőségei miatt a legnagyobb szüksége lenne.

De nem kevésbé elgondolkodtatóak az önkormányzatok vagy az oktatási intézmények idevágó adatai sem. Ezek körében alig akad olyan intézmény, ahol ne találnánk legalább két pc-t, ehhez képest lan-penetrációjuk messze elmarad a 100 százaléktól. Pedig ahol több számítógépet is használnak, ott felmerül a fájlokhoz való közös hozzáférés, a nyomtató vagy az internetkapcsolat megosztásának igénye - és még korántsem beszéltünk az integrált szoftverrendszerek használatának hiányából származó veszteségről.

Az üzleti szférát és az intézményeket összevetve több lényeges eltérésre is rávilágítanak a BellResearch kutatói. Bár a lan-penetráció mindkét csoportban hasonló értéket vett fel 2009-ben, ám az üzleti szférában jóval magasabb az egyetlen pc-t használók aránya [33 százalék], ahol a hálózat kiépítése nehezen indokolható. A hazai vállalkozások tehát jobban törekszenek kiaknázni az erőforrások megosztásából származó hatékonyságnövekedést, mint az intézmények.

Az évente ismételt vizsgálatok ráadásul a lemaradás konzerválódására hívják fel a figyelmet, hiszen csak kismértékű elmozdulás mutatható ki. Így digitális szakadékról nem csupán a lakosság esetében beszélhetünk, de intézményi szegmensekre vonatkozóan is értelmezhető a leszakadókat az élenjáróktól elválasztó fogalom.A Jelentés adatai több dimenzióban is rámutatnak az éles választóvonalra. Azok az intézmények, amelyek hálózatot építenek, jellemzően [73 százalékuk] dedikált szerverrel is rendelkeznek, vagyis a p2p-architektúra meglehetősen ritka. A hálózati evolúció nagyobb lépcsőkre osztható, az intézményi ellátottság kissé szélsőséges képet mutat. Vagy csupán szigetszerűen alkalmazott számítógépekről beszélhetünk hálózati kapcsolat nélkül, vagy van hálózat, de ahhoz jellemzően már dedikált szerver, illetve szerverek is tartoznak.

A vizsgált hardverjellemzők szintjén tehát az intézményi szféra "felsőbb régiói" nagyobb hasonlóságot mutatnak a nagyvállalatokkal, mint a derékhadat jelentő kisebb vállalatok az intézmények többségét adó szervezetekkel, azaz az olló felfelé szűkül.

Virtuális hasonlóság

A szerverek hatékonyabb kihasználását elősegítő virtualizációs technológiák terén a hazai közszféra és a vállalatok hasonló mutatókkal jellemezhetők. Jelenleg a kiszolgálóval rendelkező intézmények közül húszból egy alkalmaz ilyen megoldást. A központi költségvetési szegmens e tekintetben is élenjáró, itt csaknem minden ötödik intézmény érintett a szervervirtualizációban, ami csaknem pontosan megegyezik a nagyvállalatok idevágó adatával.

Hálózatok és szerverek tekintetében az intézményi kör tehát kettéosztott, és ez időben csak lassan változik.Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg. A szerkesztett, diagramokkal illusztrált anyag honlapunkról letölthető.


Többre kíváncsi a témában, mint ez a rövid ízelítő elemzés? Részletes adatokra van szüksége a stratégiaalkotáshoz?

Ismerje meg a Magyar Infokommunikációs Jelentés oldalain a részpiaci modulok tartalmát, és az elemzésekből állítsa össze az Ön és cége igényeire szabott csomagot!

www.ictreport.huTovábbi anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk - a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.
Csomagban a megoldás?
Intézményi internet: dsl-túlsúly
Mobiltávközlés a közszférában
Fix telefon: felülsúlyozva
Bővülő alközponti kapacitások
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Intézményi pc-k
Sikeres csomagok
Hódít a műholdas tévé
Lakossági mobilhasználat
El nem múló vezetékes
Internet a háztartásokban
Géptelenség
Otthon, számítógéppel
Nagyképernyős házi oltárok
Átrendeződés a szakadék két oldalán
Felelős biztonság
Internet alapú funkciók
Mobilüstökös
IT-beruházások
It-szolgáltatások
Üzleti szoftverek
Csomagolt távközlés
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Vállalati vezetékes telefónia
Alközpontok
Hálózatok a cégeknél
Minőségi beszerzések
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.