Heti elemzéseink - ICT2009    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2009
Intézményi internet: dsl-túlsúly

2010. május 10. 12:50
Az üzleti szegmenshez hasonlóan az intézmények is elsősorban dsl-re támaszkodnak - a közszféra bérelt vonali összkiadása mégis meghaladja a dsl-költést.

A hazai közszféra internetellátottsága gyakorlatilag teljesnek mondható, csupán elvétve akad olyan intézmény, amely nem éri el a világhálót. Bár internet szinte mindenhol van, ötből csupán négy szervezet fizet elő maga a szolgáltatásra - derül ki a BellResearch által készített Magyar Infokommunikációs Jelentés hazai intézményeket vizsgáló elemzési moduljából. A többiek - a legnagyobb arányban a központi költségvetési és az oktatási szféra - általában valamely felettes szerv vagy társintézmény által létesített előfizetést használnak.

Egészséges hajrá

Az utóbbi évek legnagyobb "hajrája" az egészségügyi szegmensben zajlott le: az előfizetők ötöde az utóbbi három évben vásárolt hozzáférést, míg máshol ugyanez az arány csupán 5-12 százalék volt. A helyzetképhez hozzátartozik, hogy e szervezetek többsége a saját előfizetés megkötése előtt is használta már az internetet. Mindez arra utal, hogy a szervezetek strukturális átalakulása, a felettes szervekkel, illetve a társszervezetekkel való függőségi és együttműködési viszonyok megváltozása, valamint a keretfeltételek átalakulása az internetkapcsolatok vonatkozásában a legnagyobb arányban az egészségügyben csapódott le.

A kutatók szerint az eltérő fejlődési és fejlettségi mutatókból adódó különbségek az igénybe vett csatlakozási megoldásoknál is tetten érhetők. A folyamatok jellegéből és a földrajzi kiterjedtségből való kitettség a központi költségvetési szegmensben szinte magától értetődőnek tekinti a stabil, bérelt vonali megoldásokat [e technológia minden második internet-előfizetőnél megtalálható], míg a többi szegmensben gyakorlatilag a dsl az uralkodó megoldás [70-80 százalékos penetráció mellett]. "Közelebbről" szemlélve az intézményi hozzáférési piacot látható, hogy az egészségügyben a kábelinternet átlag feletti súllyal van jelen. A központi költségvetési szegmensben a már említett bérelt vonalak mellett a mobilinternet egyre népszerűbbé válik: ebben a körben a technológia elterjedtsége a teljes közszférát jellemző penetrációs érték közel négyszerese - igaz, a szervezetek jellemző mérete is ebben a szegmensben a legnagyobb.

Az intézmények maguk is megjelennek az internetes világ kínálati oldalán, hiszen közel kétharmaduk rendelkezik saját honlappal. Hozzá kell tenni: az interaktivitás, a fejlett, e-ügyintézést lehetővé tevő vagy a hagyományos ügykezelést előkészítő alkalmazások - dacára a folyamatos haladásnak - elterjedtségi arányukat tekintve még ma is viszonylag ritkának számítanak. A weblapok csak ritkán lépnek túl az általános közérdekű információk, friss hírek, dokumentumok statikus, leíró jellegén, amelyek persze hasznosak, de a konkrét ügyintézés szempontjából általában csupán támogató jellegűek.

Önkormányzatok: upgrade-hajlandóság

Az internet szerepének folyamatos felértékelődésére utal, hogy az átfogó kutatásban megkérdezett döntéshozók nyolcada jelezte: 2010 végéig a jelenlegihez képest magasabb sávszélességre lesz szükségük, és emiatt meglévő internetkapcsolatuknál magasabb le- vagy feltöltési sebességet biztosító csomagra váltanak. A folyamat gócpontjában az önkormányzati szervezetek állnak, az ő esetükben a legmagasabb az upgrade-potenciál, azaz a magasabb csomagra váltás valószínűsége. Jól jelzi a piaci és erőviszonyok alakulását, hogy a szándékok ellenére a sávszélesség-bővítést tervezők közül csupán minden második intézmény számol az internetcélú kiadások növekedésével; hasonló a költségek növekedését, illetve stagnálását prognosztizálók aránya a már internetkapcsolattal rendelkező, de további előfizetés vásárlását tervezők között.

 

Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg.További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk - a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.
Csomagban a megoldás?
Mobiltávközlés a közszférában
Fix telefon: felülsúlyozva
Bővülő alközponti kapacitások
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Szerverek és hálózatok az intézményeknél
Intézményi pc-k
Sikeres csomagok
Hódít a műholdas tévé
Lakossági mobilhasználat
El nem múló vezetékes
Internet a háztartásokban
Géptelenség
Otthon, számítógéppel
Nagyképernyős házi oltárok
Átrendeződés a szakadék két oldalán
Felelős biztonság
Internet alapú funkciók
Mobilüstökös
IT-beruházások
It-szolgáltatások
Üzleti szoftverek
Csomagolt távközlés
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Vállalati vezetékes telefónia
Alközpontok
Hálózatok a cégeknél
Minőségi beszerzések
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.