Heti elemzéseink - ICT2009    
Publikációk
/
Heti elemzéseink
/
Heti elemzéseink - ICT2009
Csomagban a megoldás?

2010. május 13. 13:03
Az intézmények és a vállalatok is közel hasonló arányban választottak távközlési szolgáltatáscsomagokat. A kínálati szereplők kö­zül ezen a téren mindkét szegmensben a Magyar Telekom és az Invitel a domináns.

Az üzleti távközlési piacot négy fő részterület, a vezetékes [fix] te­lefónia, a mobiltelefónia, az internetszolgáltatás és az adatátviteli szol­gáltatás alkotja. A közszféra gyakorlatában az egyes szolgáltatá­sokra előfizethet közvetlenül maga az igénybe vevő szervezet - az esetek túlnyomó többségében ez történik -, de az intézmény használhatja valamely felettes szerv, társintézmény vagy akár a telephelyéül szolgáló irodaház előfizetését is.

Megvan az igény

Közvetlenül, saját néven a magyarországi költségvetési szervezetek 77 százaléka fizet elő vezetékes telefon mellett internetre is - olvasható a BellResearch 2001 óta évente elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentésének konvergens távközlési szolgáltatásokkal foglalkozó elemzésében. A szolgáltatáskombinációk száma, ha nem is végtelen, de sokféle lehet, a leggyakoribbnak mindazonáltal a vezetékes telefon, az internet és a mobiltelefon egyidejű igénybevétele számít [a szervezetek 35 százalékánál].

A második helyen [22 százaléknál] hasonló összeállítás szerepel mobil nélkül. Mind a négy területen az intézmények viszonylag alacsony hányada, 7 százaléka rendelkezik előfizetői szerződéssel. A közszféra szervezeteinek többségénél tehát megvan az igény a kommunikációs szempontból értelmezett több lábon állásra.

Természetesen a piaci szereplők számára nemcsak az az érdekes, hogy az intézmények milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, hanem az is, hány szolgáltatónál fizetnek elő ezekre. Az átfogó kutatás eredményei szerint távközlési szolgáltatáscsomaggal - azaz különböző szolgáltatásokra egyazon szolgáltatóval való szerződéssel - a szervezetek közel egynegyede, 23 százaléka élt az eddigiekben. Az intézmények kutatásban meginterjúvolt vezetői a távközlési szolgáltatáscsomagokhoz legfontosabb pozitívumként az árelőnyt társítják. A nagyobb volumen ugyanis nagyobb kedvezményre tehet jogosulttá - a döntéshozók közel fele ezt a szempontot tartja elsődlegesnek. Mindez nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy a távközlési beruházások esetében is az intézmények többsége [58 százaléka] alapvetően költségvezérelt; a szakmai szempontok csupán kis részüknél, összesen 6 százalékuknál kerülnek fölénybe, valamivel több mint egyharmaduknál pedig közel hasonló súlyt képviselnek - derül ki a Jelentésből.

Szorosabb kapcsolatban

Az elérhető költségelőny mellett nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a szolgáltatások együttes igénybevétele optimális esetben magával hozza a folyamatok bonyolultsági fokának csökkenését is. Az egyetlen számla, az egyszerűbb számlázási rendszer biztosít[hat]ja az átláthatóságot és a folyamatok egyszerűsödését. Sokszor talán kevésbé nyilvánvaló, de ilyen módon egy-egy szolgáltató mélyebben [lehet] képes megismerni az adott intézményt, annak igényeit, működési jellegzetességeit - mutatnak rá a BellResearch kutatói.

A szolgáltatók számára ezek a csomagok igen kedvesek, hiszen így amellett, hogy növelhetik árbevételüket, szorosabbra fonhatják kapcsolatukat a cégekkel, csökkentve az ügyfélvesztés, a churn esélyét. Látni kell azonban - és az intézmények jó része látja is - a csomagokban való gondolkodás árnyoldalát is. A leginkább problematikusnak a szolgáltatótól való túlzott mértékű függőség kialakulása, a meghibásodás esetén megmutatkozó nagymértékű kiszolgáltatottság tűnik, legalábbis az intézményi döntéshozók legnagyobb hányada ettől tart. A konstrukciók „természetes” velejárója az is, hogy hiába kap az ügyfél más piaci szereplőtől a szolgáltatáscsomagba bevont bármely szolgáltatásra vonatkozóan kedvezőbb ajánlatot, azzal a másik fél irányában való elköteleződés miatt általában nem élhet.


Elemzésünk az itBusiness hetilapban jelent meg.


 További anyagok
Így készül a Jelentés
A Magyar Infokommunikációs Jelentés eredményeiből készített piackutatási cikksorozatunk hatodik évfolyamának végén a kulisszák mögé tekintünk - a piac helyzete és trendjei után a terület legátfogóbb kutatásának hátterét mutatjuk be.
Intézményi internet: dsl-túlsúly
Mobiltávközlés a közszférában
Fix telefon: felülsúlyozva
Bővülő alközponti kapacitások
A közszféra it-biztonsága
Szoftverek az intézményeknél
Szerverek és hálózatok az intézményeknél
Intézményi pc-k
Sikeres csomagok
Hódít a műholdas tévé
Lakossági mobilhasználat
El nem múló vezetékes
Internet a háztartásokban
Géptelenség
Otthon, számítógéppel
Nagyképernyős házi oltárok
Átrendeződés a szakadék két oldalán
Felelős biztonság
Internet alapú funkciók
Mobilüstökös
IT-beruházások
It-szolgáltatások
Üzleti szoftverek
Csomagolt távközlés
Szerverszoftverek
Szoftverek a cégeknél
Vállalati vezetékes telefónia
Alközpontok
Hálózatok a cégeknél
Minőségi beszerzések
EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.