Belső adattár    
Kutatási megoldások
/
Belső környezet
/
Belső adattár
Belső adattár

A legtöbb vállalatnál rengeteg információ áll rendelkezésre, azonban a nyilvántartások platformja sokszor nem egységes, az adatbázisok általában logikailag vagy fizikailag is széttagoltak, illetve elérhetőségük korlátozott. Gyakori jelenség, hogy az adatsorok szintjén a rekordok rossz minőségűek, nem konzisztensek, vagy nem a megfelelő struktúrában állnak rendelkezésre.

A marketinginformációs rendszer hatékonyságának növelésében az igényeket jól ismerő partner kívülállóként, más nézőpontból elősegítheti az információigények jobb strukturálását és optimálisabb kielégítését. A piaci adatokkal való integráció - a belső adathalmaz rendszerbe illesztése után - megsokszorozhatja a belső adattárból nyerhető információk értékét:

 • Milyen szempontok szerinti ügyfél-szegmentáció támogatja leginkább az értékesítési stratégiát vagy a marketingakciókat?
 • Mi jelent tényleges értéket az ügyfél számára? Mi járul hozzá leginkább elégedettség-érzetük növeléséhez vagy elkötelezettségük megőrzéséhez?
 • Hogyan hosszabbítható meg az ügyfelek élettartama, vagy használható ki jobban jövőbeni potenciáljuk?
 • Hogyan alakítsuk a vállalati erőforrások optimális kombinációját az ügyfelek legjobb színvonalú kiszolgálása érdekében?

  Óriási adathalmazokban rejlő, korábban nem ismert összefüggések feltárására ma már széles körben használnak adatbányászati módszereket és üzleti döntéstámogató alkalmazásokat. Mivel a fogyasztói igények és elvárások folyamatosan változnak, a modellek működési mechanizmusait, az outputhoz rendelt valószínűségi változókat nem elegendő egyszer létrehozni, azokat az ügyfelektől közvetlenül beszerezhető egyéni és piaci információkkal validálni is szükséges. Professzionális adatbányász partnerünkkel együtt a belső és külső információk integrálásának olyan keretrendszerét alakítottuk ki, amely piackutatási eszközök és adatbányászati módszerek ötvözésével növeli a statisztikai modellezés megbízhatóságát és rugalmasságát.


  Alkalmazási területek

  Számos vállalatnál hajlamosak arra, hogy az ügyfelek szegmentációját a cég rendelkezésére álló ügyféladatokból kiindulva, statikus szocio-demográfiai alapjellemzőkre, hívásrekordokból következtethető felhasználói szokásokra vagy számlatörténeten alapuló következtetésekre alapozzák. Természetesen erre a megközelítésre is szükség van az ügyfelek életciklusának vagy értékének modellezésére, azonban a célcsoport életstílusának, attitűdjeinek, értékeinek, a vállalatról és termékeiről kialakult képének megismerésén keresztül az ügyfél-oldali megközelítéssel egy más jellegű szegmentációhoz juthatunk. Az ügyfelek gondolkodásmódját és igényeit jobban kifejező szegmentáció kiindulópontját az életstílus- és attitűdkutatások jelentik. A legfejlettebb szegmentációs modellek a belső és külső információk integrálásával, piackutatási és adatbányászati módszerek kombinációjával állíthatóak elő.

  A marketing- és értékesítési akciók hatékonyságának növelése, vagyis a célcsoport finomítása és ezáltal a találati arány fokozásának kiindulópontja egy belső és külső adatokat integráló, jól működő ügyfél-szegmentációs modell. A konkrét akciók sikerességét, vagyis a célcsoport valószínűsíthető viselkedését azonban minden esetben - amennyiben ezt az akció volumene indokolja - érdemes az ügyfelek egy mintájának bevonásával piackutatási módszerekkel, árérzékenység-vizsgálattal vagy promóció-teszttel előkészíteni. Ez elősegítheti az akciók finomhangolását csakúgy, mint a meglévő szegmentációs modellek újabb dimenziókkal [pl. affinitás-elemzéssel] való kiterjesztését.

  A szegmentációra épülő ügyfélérték-elemzés, az ügyfelek életciklusának elemzése, várható élettartamának és jövőbeni potenciáljának előrejelzése, ügyfélelvándorlás modellezése, a megtartható és továbbfejleszthető ügyfelek elkülönítése mind-mind az adatbányászati módszerekkel támogatható feladatok közé tartoznak, amelyekre a BellResearch professzionális adatbányászati partnerével közösen vállalkozik. A szegmentációs vizsgálatokhoz hasonlóan piackutatási eszköztárunkon keresztül a belső adatokból feltárt összefüggések ügyféligények szerinti azonosításával, hipotézisek validálásával vagy megváltozott piaci feltételek melletti szimulációval és hatáselemzéssel kínálunk komplex megoldásokat. A többoldalú megközelítésnek köszönhetően nemcsak az ügyfelek értéküknek megfelelő, hanem preferencia-rendszerükhöz legjobban igazodó kezelésére teszünk javaslatokat.

    • Kapcsolódó cikkek
  Emberi erőforrások
  A vállalatok ideális munkavállalója a kötelezőnél többet teljesítő, kezdeményező és elkötelezett munkatárs, aki teljesítményével jelentős értéket hoz létre és kollégáival is megtalálja a hangot. A megfelelően motivált és elkötelezett és helyzetével elégedett munkatárs az ügyfelekkel való kapcsolattartásban is előnyösebben képviseli a céget.
  Disztribúciós csatorna
  Ügyfélszolgálat
  EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
  Kód:
  BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.