Disztribúciós csatorna    
Kutatási megoldások
/
Belső környezet
/
Disztribúciós csatorna
Disztribúciós csatorna

Az értékesítési csatornát alkotó partnerek vagy munkatársak szakmai felkészültsége és ügyfélkezelési gyakorlata nagymértékben befolyásolja a gyártóról, szolgáltatóról vagy márkáról kialakult képet. Az ügyfelek benyomásaik legnagyobb részét a személyes interakciók során nyerik. A márkaboltból vagy minősített partnertől távozó elégedett vásárló a cég és a márka jó hírét kelti, míg a rossz tapasztalatok az ügyfél elvesztéséhez és a cég imidzsének korróziójához vezethetnek.

 • Az értékesítési forgalom volumene mellett milyen más szempontok szerint érdemes minősíteni a disztribúciós csatorna pontjait?
 • Milyen mértékben tartják be a sztenderd előírásokat a márkaboltok vagy a forgalmazásra feljogosított disztribúciós partnerek?
 • Hogyan illeszkednek az értékesítési pontokkal szemben támasztott elvárások az ügyfelek preferencia-rendszeréhez?
 • Mennyire meggyőző a cég személyes értékesítési folyamata? Milyen a munkatársak felkészültsége?
 • Milyen okokra vezethető vissza a csalódott ügyfelek elégedetlensége?

  Az értékesítési hálózatban a kiemelkedően teljesítő partnereket jutalmazni, a nem megfelelően teljesítőket szankcionálni szükséges. Az értékelőrendszer kialakítása nem alapulhat egyedül forgalmi adatokon, hiszen az ügyfélkapcsolatok ápolásában és az ügyfélpotenciál kihasználásában a személyes interakcióknak kiemelt szerep jut. A BellResearch a disztribúciós csatorna elemeinek minősítésére és teljesítményének rendszeres értékelésére dolgozta ki komplex Branch Audit megoldáscsomagját.

  Az elvárások feltérképezésére és a rendszeres kvantitatív kutatás szempontrendszerének összeállításához fókuszcsoportos beszélgetés módszerét alkalmazzuk. A monitorozó kvantitatív vizsgálat lehet az ügyfél-elégedettség mérése, amely során egy adott üzletben vásárlókat vagy szervizszolgáltatást igénybe vevőket utólag, a cég és munkatársai értékelésére kérjük; vagy próbavásárlás, amikor potenciális vevőként több szempont szerint értékeljük az üzletek felkészültségét és az értékesítéssel foglalkozó munkatársak teljesítményét.

  A Branch Audit megoldáscsomag az ügyfelek elvárásainak figyelembevételével, a disztribúciós hálózatot alkotó értékesítési pontok objektív értékelésén keresztül megfelelő alapot teremt a partnerek vagy márkaboltok motivációs rendszerének kidolgozásához és annak rendszeres felülvizsgálatához. A modell outputjára épített szimuláció és hatáselemzés a rendelkezésre álló termékportfolió és a vállalati erőforrások figyelembevételével mutatja be a különböző kiszolgálási szintek mellett az ügyfelek várható elégedettség-érzetét. Nagy arányú ügyfélvándorlás vagy erősen kompetitív környezet esetén a modellt kiegészítjük a versenytársak elemzésével. • Kapcsolódó cikkek
  Belső adattár
  A legtöbb vállalatnál rengeteg információ áll rendelkezésre, azonban a nyilvántartások platformja sokszor nem egységes, az adatbázisok általában logikailag vagy fizikailag is széttagoltak, illetve elérhetőségük korlátozott. Gyakori jelenség, hogy az adatsorok szintjén a rekordok rossz minőségűek, nem konzisztensek, vagy nem a megfelelő struktúrában állnak rendelkezésre.
  Emberi erőforrások
  Ügyfélszolgálat
  EnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
  Kód:
  BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.