HR - humán erőforrás    
Kutatási megoldások
/
HR - humán erőforrás
HR - humán erőforrás

Az emberi erőforrások területén szofisztikált kvantitatív, kvalitatív és online kutatási megoldásokkal és szakértői-tanácsadói szolgáltatásokkal támogatjuk ügyfeleink sikerét.

Elkötelezettség, elégedettség, hatékonyság - az emberi erőforrás a vállalat egyik legfontosabb tőkéje. Mérésen és kutatáson alapuló módszerekkel humánerőforrás-szakértőink és tanácsadóink Ügyfeleink - jellemzően nagyvállalatok - optimális humánerőforrás-gazdálkodását támogatják.

Széles szakmai eszköztárunkból az optimális kutatási módszertant a feladathoz rendeljük: nagymintás, survey típusú - teljes munkaerő-állományra irányuló - felméréseket, illetve speciálisabb kvalitatív módszerekkel végzett feltáró kismintás vizsgálatokat végzünk.

Módszertani eszközként: a legkülönbözőbb típusú interjúkat (szakmai, mély- és strukturált interjúk); mystery shopping és mystery calling vizsgálatokat; a desk research kutatásokat és rendelkezésre álló adatállományokból készített szekunder kutatásokat, valamint online eszközöket és módszereket egyaránt alkalmazunk.

A tanácsadói tevékenységünk ezen kutatások és felmérések eredményeire épülve a vezetői, a szervezeti és csoporthatékonyság, illetve a teljesítmény fejlesztésére irányul. Munkamódszereink közt egyaránt alkalmazzuk a workshop, a tréning és coaching technikákat.

 

1. Pályakezdők körében végzett kutatások

A Legvonzóbb Vállalat - The Most Desired Company: az AIESEC kutató partnereként megújítottuk és professzionális szakmai alapokra helyeztük a felméréssorozatot.

A kutatás felmérte a potenciális álláskeresők kínálatát, a végzős diákok kompetenciáit, karriercéljait és álláskeresési preferenciáit, valamint a munkahelyekkel szemben támasztott elvárásokat, az iparágak népszerűségét és a vállalatok mint munkaadók megítélését.

A BellResearch kutató partnerként támogatta a felmérés elkészítését, hozzájárulva a professzionális színvonalú elemzés elkészítéséhez, amely a munkaadók számára megbízható támpontokat nyújt a pályakezdők toborzásához, a hr-politika célcsoportra szabásához.
 

2. Munkavállalói elkötelezettség- és elégedettség-felmérések - Employer of choice

3. Pénzügyi tanácsadók, üzletkötők körében végzett elégedettségi felmérések


4. Integrált HR kutatások és employee branding

- Potenciális munkavállalók körében végzett felmérés
- Személyes Exit interjúk: regionális Munkaügyi Központokat felkereső álláskeresők körében végzett kutatás
- Jelenlegi dolgozók: a dolgozók motivációját, elégedettségét, elkötelezettségét befolyásoló tényezők megismerése
- Munkaerő- és munkaerőpotenciál-adatok szekunder elemzése, becslések


5. Vezetői és dolgozói audit, szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztési diagnosztika: fókuszban a vállalat személyi állománya, összetétele, a vezetési rendszer, a kulcsemberek és főbb irányítási, munkaszervezési folyamatok a vállalat hosszú és rövid távú céljaival összevetve.

Az állapotfelmérés és a helyzetértékelési fázis feltárja a tényleges működést és felméri a működés hatékonyságát.

A fejlesztésre és az átalakításra irányuló második fázis javaslatokat tesz egyrészt a szervezetet megújító változtatásokra, másrészt a kitűzött vállalati stratégiát és részcélokat hatékonyabban szolgáló folyamatok bevezetésére.

A szervezetfejlesztési tanácsadás fő törekvése a vállalatműködés pontos, tényszerű helyzetelemzése utána pedig a cég egyedi problémáját megoldani képes innovatív javaslatok - a megvalósítás részleteire kiterjedő - megfogalmazása.

6. HR outsourcing

A teljes HR tevékenység egészének vagy részeinek kiszervezését 25 és 200 fő közötti létszámú kis és középvállalatok számára ajánljuk. A kiszervezéssel ezek a vállalkozások költség-hatékonyan oldhatják meg a HR területen jelentkező problémáikat, szakértő HR-es igénybevételével.

Humánerőforrás alapszolgáltatások:
- munkaerő-gazdálkodás, bérgazdálkodás, humán ügyvitel
- munkajogi kérdések, munkaszerződések, munkaköri leírások
- belső rendelkezések, munkautasítások, kézikönyvek, szabályzatok
- kompenzációs rendszerek kidolgozása

Humánerőforrás kiemelt szolgáltatások:
- toborzás és kiválasztás, munkaköri profilok, alkalmasság-vizsgálatok, interjúk, ajánlások
- képzések, oktatási terv, oktatás-szervezés 
- szervezetfejlesztés, változásmenedzselés
- értékelési rendszer kialakítása, működtetése


7. Az emberierőforrás-szakterületek tevékenységének auditja

A humánerőforrás-terület személyügyi állományának és gyakorlatainak, ill. az ügyviteli, gazdálkodási, kontrolling és informatikai átvilágítása.

8. Hatékony belső kommunikáció

Főként az intraneten keresztül zajló online kommunikáció, ill. méréseken alapuló emloyer branding programok és akciók tervezése.

9. Eredményorientált belső rendezvények szervezése

Kisebb konferenciák és sajtótájékoztatók, valamint szakmai és üzleti reggelik bonyolítása.

Humán szakterületi projektjeink referenciáiból:

Tesco, Generali, Erste, Rába, Aegon, Hewitt, Allianz, Develor, Aiesec, BBEnglishKeresésHonlap-térképJogok és adatvédelemKapcsolatfelvétel
Kód:
BellResearch - Jó döntéseket támogatunk. ¤ Telefon: [+36-1] 477 01 00 ¤ Telefax: [+36-1] 477 01 01 ¤ H-1133 Budapest, Gogol u. 16.